folder НАБАВКА

КАТЕГОРИЈЕ

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-84/2017-IV НОВО

Преузми (zip, 569 KB)

Poziv i konkursna 404-84-2017-IV.zip

за јавну набавку мале вредности – Наставак изградње капеле у Гају: Грађевински и грађевинско занатски радови за јавну набавку мале вредности – Наставак изградње капеле у Гају: Грађевински и грађевинско занатски радови ЈН бр. 404-84/2017-IV [редни број јавне набавке: 1.3.1-III/2017]

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-67/2017-IV85 НОВО

7 Преузимане

Преузми (zip, 773 KB)

Poziv i konkursna 404-85-2017-IV.zip

САНАЦИЈА САОБРАЋАЈНИЦЕ  У БЛОКУ 116 (ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) У КОВИНУ – II ФАЗА

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-79/2017-IV

40 Преузимане

Преузми (rar, 708 KB)

poziv i konkursna 404-79-2017-IV vodomeri.rar

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-77/2017-IV

22 Преузимане

Преузми (zip, 861 KB)

Poziv i konkursna 404-77-2017-IV.zip

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН ЗА ЗИМСКУ СЕЗОНУ 2017/2018

archive Конкурсна документација II фаза 404-78/2017-IV

44 Преузимане

Преузми (zip, 743 KB)

Konkurnsna i nabavka IIfaza 404-78-2017-IV.zip

pdf ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА II 404-70//2017-IV

20 Преузимане

Преузми (pdf, 885 KB)

ObavestenjeOProduzenjuRoka II 404-70-2017-IV.pdf

pdf ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II 404-70-2017-IV

19 Преузимане

Преузми (pdf, 203 KB)

IZMENA KONK DOK - II 404-70-2017-IV.pdf

pdf ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ I 404-70-2017-IV

29 Преузимане

Преузми (pdf, 203 KB)

IZMENA KONK DOK - I 404-70-2017-IV.pdf

pdf Обавештење о продужењу рока 404-70-2017-IV

25 Преузимане

Преузми (pdf, 885 KB)

ObavestenjeOProduzenjuRoka -VRTIC404-70-2017-IV.pdf

archive Позив и конкурсна документација за ЈН 404-70/2017-IV

24 Преузимане

Преузми (zip, 636 KB)

Poziv i Konkursna JNMV 404-70-2017-IV-vozilo.zip

НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА СНИМАЊЕ САОБРАЋАЈА

pdf ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 404-60/2017-IV

42 Преузимане

Преузми (pdf, 90 KB)

odl o obustavi post 404-60-2017-IV.pdf

archive КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈНМВ 404-69/2017-IV

28 Преузимане

Преузми (zip, 509 KB)

JNMV br 404-692017-IV-poziv i konk.zip

РЕГРЕСИРАНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018 ГОДИНУ ЗА ПАРТИЈЕ 21 И 22

pdf ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА 404-66/2017-IV

33 Преузимане

Преузми (pdf, 1.17 MB)

Odluka o obustavi postupka404-66-2017-IV.pdf

pdf ПИТАЊА И ОДГОВОРИ III 404-63/2017-IV

31 Преузимање

Преузми (pdf, 122 KB)

pitanja i odgovori III 404-63-2017-IV.pdf

pdf ОДЛУКА О ОБУСТАВИ 404-60/2017-IV

42 Преузимане

Преузми (pdf, 141 KB)

odl-o obustavi404-60-2017-IV.pdf

archive ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 404-63/2017-IV

36 Преузимане

Преузми (zip, 172 KB)

izmeena i proka 404-63-2017-IV.zip

pdf ПИТАЊА И ОДГОВОРИ I 404-63/2017-IV

27 Преузимане

Преузми (pdf, 96 KB)

pitanje i odgovor I 404-63-2017-IV.pdf

archive ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 404-66/2017-IV

57 Преузимане

Преузми (zip, 945 KB)

404-66-2017-IV IZMENA.zip

pdf ОДГОВОР I 404-66/2017-IV

48 Преузимане

Преузми (pdf, 104 KB)

7. ODGOVOR 1-404-66-2017-IV.pdf

archive ОБАВЕШТЕЊЕ О Прод.РОКА И ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ 404-51//2017-IV

42 Преузимане

Преузми (zip, 368 KB)

JN 404-51-2017-IV III.zip