folder 2020 ГОДИНА

КАТЕГОРИЈЕ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-3/2020-IV

НАБАВКA ОПРЕМАЊЕ ПУ НАША РАДОСТ КОВИН

ПАРТИЈА 5 – НАБАВКА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЕ, БРОЈ ЈН 404-3/2020-IV

  • ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-5/2020-IV

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ПРЕДРАГ КОЖИЋ” У ДУБОВЦУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-6/2020-IV

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  САНАЦИЈИ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „БОРА РАДИЋ” У БАВАНИШТУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-1/2020-IV

УРЕЂЕЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ У ДЕЛУ УЛИЦЕ ЛАЗЕ КОСТИЋА У КОВИНУ

ЈН Број: 404-1/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-2/2020-IV

САНАЦИЈА ПРИЛАЗНИХ ПОВРШИНА У УЛИЦИ НЕМАЊИНА ИСПРЕД БРОЈА 68 У КОВИНУ

ЈН БРОЈ: 404-2/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-9/2020-IV

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ - ИЗВОЂЕЊЕ ДОДАТНИХ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ И САНАЦИЈИ 
ЗАДРУЖНОГ ДОМА У ДЕЛИБЛАТУ – 2 ФАЗА, БРОЈ ЈН 404-142/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-27/2020-IV

РЕКОНСТРУКЦИЈА СА ПРЕНАМЕНОМ И ДОГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА  
ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ - II ФАЗА
БРОЈ ЈН 404-27/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-32/2020-IV

''ОБЕЛЕЖАВАЊЕ, ПОПРАВКA И ИЗГРАДЊA ПОЉСКИХ ПУТЕВА

НА КОМАСАЦИОНОМ ПОДРУЧЈУ КО ПЛОЧИЦА И КО СКОРЕНОВАЦ''

ЈН БРОЈ 404-32/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-15/2020-IV

ОДРЖАВАЊЕ И ДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕ ТОПЛОТНЕ ПОДСТАНИЦЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ У ОШ ЂУРА ЈАКШИЋ У КОВИНУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-36/2020-IV

НАБАВКА И ИСПОРУКА МОБИЛИЈАРА ЗА ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА У ПАРКОВИМА

ЈН БРОЈ 404-36/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-42/2020-IV

НАБАВКА УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ОБНОВИ И УНАПРЕЂЕЊУ ОБЈЕКТА ОШ ПРЕДРАГ КОЖИЋУ ДУБОВЦУ И ОШ БОРА РАДИЋ” У БАВАНИШТУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-37/2020-IV

ЈН БРОЈ 404-37/2020-IV

НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ ВИДЕО НАДЗОРА НА РАСКРСНИЦАМА

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-40/2020-IV

УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН,

БРОЈ ЈН 404-40/2020 -IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-49/2020-IV

НАБАВКА ПАКЕТА ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ СА НАЈНИЖИМ ПРИМАЊИМА НА ТЕРИТОРЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-52/2020-IV

''НАБАВКА ПАКЕТА ЗА ЛИЦА У СТАЊУ СОЦИЈАЛНЕ УГРОЖЕНОСТИ  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН'',

БРОЈ 404-52/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-41/2020-IV

ЈН БРОЈ 404-41/2020-IV

ОРГАНИЗОВАЊЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-59/2010-IV

ИЗРАДА НАМЕШТАЈА ЗА ЗГРАДУ БИОСКОПСКЕ САЛЕ У ДУБОВЦУ И ЗА ПРОСТОР У СКЛОПУ ДОМА КУЛТУРЕ У МАЛОМ БАВАНИШТУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-31/2020-IV

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-31/2020-IV

''САНАЦИЈА И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА''

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-69/2020-IV

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности

НАБАВКА РАЧУНАРА И ШТАМПАЧА, СКЕНЕРА И КОПИР АПАРАТА

 

Број јавне набавке

404-69/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-73/2020-IV

ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 404-73/2020-IV

''САНАЦИЈА И ПОПРАВКА КОЛОВОЗА'' поновљени поступак

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-71/2020-IV

ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У БЛОКОВИМА 74 И 94

У КОВИНУ – II ФАЗА, БРОЈ  404/71/2020-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-70/2020-IV

ХОРИЗОНТАЛНА И ВЕРТИКАЛНА САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-78/2020-IV

ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА (ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА) И РЕГРЕСИРАНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА 15%

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-74/2020-IV

ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОБЈЕКТА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ, ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА, ЈАВНЕ РАСВЕТЕ И СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КОВИН

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

archive Позив и конкурсна ЈН 404-27/2020-IV

42 Преузимане

Преузми (zip, 795 KB)

poz i konk JAVNA NABAVKA 404-27-2020-IV.zip

РЕКОНСТРУКЦИЈА СА ПРЕНАМЕНОМ И ДОГРАДЊА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА 
ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ - II ФАЗА
БРОЈ ЈН 404-27/2020-IV
 
- ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ
- КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА