folder 2019 ГОДИНА

КАТЕГОРИЈЕ

folder Преговарачки поступак 404-6/2019-IV

Непредвиђени радови на инвестиционом одржавању зграде биоскопа у Дубовцу-трећа фаза.

folder Преговарачки поступак 404-7/2019-IV

Непредвиђени радови на изградњи капеле у Гају-трећа ф

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-10/2019-IV

НАБАВКА И УГРАДЊА ПВЦ ПРОЗОРА НА ЗГРАДИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ КОВИН

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-11/2019-IV

ЈН БРОЈ 404-11/2019-IV-

ОПРЕМАЊЕ ВРТИЋА У КОВИНУ – НАБАВКА И МОНТАЖА

ТЕХНОЛОШКЕ  ОПРЕМА ЗА КУХИЊУ, МАГАЦИН И ВЕШЕРАЈ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-12/2019-IV

''УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ КОВИН,

БРОЈ 404-12/2019-IV

  • Поѕзив за достављање понуде и
  • Конкурсна документација

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-16/2019-IV

НАБАВКА, ОДРЖАВАЊЕ И СЕРВИСИРАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА УЗБУЊИВАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ

У СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ АКТИВИРАЊА У МЗ ГАЈ, ДУБОВАЦ, СКОРЕНОВАЦ, ПЛОЧИЦА И МАЛО БАВАНИШТЕ

БРОЈ ЈН 404-16/2019-IV

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-21/2019-IV

САНАЦИЈА ПЛАТОА ИСПРЕД ДОМА КУЛТУРЕ У СКОРЕНОВЦУ

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-15/2019-IV

ОПРЕМАЊЕ ВРТИЋА У КОВИНУ –

НАБАВКА ПРИБОРА, ПОСУЂА И ПОСТЕЉИНЕ

-  Партија I – Набавка прибора и посуђа од инокса и дрвета,

-  Партија I – Набавка прибора и посуђа од пластике и

-  Партија III – Набавка постељине, штеп дека, пешкира.

folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-27/2019-IV

ЗА НАБАВКУ И ПОСТАВЉАЊЕ ЛИСНАТИХ СМЕРОКАЗА НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА

ЈН број 404-27/2019-IV

 

  • Позив за достављање понуда
  • Конкурсна документација