folder ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-42/2019-IV

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА

ЗА КОШАРКУ ПРИ ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' У КОВИНУ

ЈН број 404-42/2019-IV

ФАЈЛОВИ/ДОКУМЕНТИ

pdf Одлука о додели уговора 404-42/2019-IV

85 Преузимане

Преузми (pdf, 1.95 MB)

9. Odluka- kosarkaski teren - podloga404-42-2019-IV.pdf

archive ЈАВНА НАБАВКА БР. 404-42/2019-IV

79 Преузимане

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ОТВОРЕНОГ СПОРТСКОГ ТЕРЕНА

ЗА КОШАРКУ ПРИ ОШ ''ЂУРА ЈАКШИЋ'' У КОВИНУ

ЈН број 404-42/2019-IV