СА 17. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

23 мај 18
Прочитано 852 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На 17. седници актуелног сазива Општинског већа општине Ковин, одржаној 16. маја, утврђен је Предлог одлуке о давању сагласности да се потраживања општине Ковин конвертују у удео општине Ковин у капиталу Привредног друштва Политика АД Београд; Предлог одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач општина Ковин, као  и предлог Јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин.
На 17. седници актуелног сазива Општинског већа општине Ковин, одржаној 16. маја, утврђен је Предлог одлуке о давању сагласности да се потраживања општине Ковин конвертују у удео општине Ковин у капиталу Привредног друштва Политика АД Београд; Предлог одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач општина Ковин, као  и предлог Јавног конкурса за именовање директора јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин. Такође, утврђен је Предлог решења о разрешењу секретара Изборне комисије у сталном саставу. Предлози су упућени Скупштини општине Ковин на разматрање и усвајање.
Донета је Одлука о висини и начину расподеле средстава верским заједницама. У складу са опредељеним буџетом, распоређено је укупно два милиона динара.
Веће је расписало и Јавни оглас за прикупљање писмених понуда за давање у закуп локација за постављање привремених монтажних објеката и киоска на површинама јавне намене на територији општине Ковин и донело решење о образовању Комисије за спровођење тог поступка.
Донета је Одлука о покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом.
Једногласно су донете и одлуке о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин парцела 10450/15, 10450/14, 10450/102 и 9307/26 КО Ковин и парцеле 1023/1 КО Плочица прикупљањем писмених понуда. Формиране су комисије које ће спровести процедуру.
Веће је решењем дало сагласност на део Правилника о организацији и систематизацији послова у Центру за социјални рад „Ковин“ Ковин.
На 17. седници донет је Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ковин за 2018. годину.
Прихваћен је захтев АД „Подунавље“ Бачка Паланка за признавање трошкова инвестиционог одржавања и Анекс бр. IV Уговора о закупу пословних просторија у Гају на углу улица Мише Стојковића и Трг ослобођења између Општине Ковин - Општинског већа општине Ковин и АД „Подунавље“ из Бачке Паланке.
Већници су прихватили Уговор о рефундацији трошкова за утрошену електричну енергију између Општине Ковин и Удружења ратних и мирнодопских војних инвалида општине Ковин, као и анексе I уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и: Центра за очување традиције србско-руског братства „Православац“; Слободана Тасића из Ковина,  Општинског одбора Јединствена Србија Ковин; Општинског одбора Демократске странке.
Веће је донело и неколико закључака: о прихватању закључка Владе Републике Србије; о одобравању захтева „Установе за спорт“ Ковин; о усвајању предлога Правобранилаштва општине Ковин и о усвајању захтева Милијановић Зорана из Ковина.
Донето је решење о одбијању жалбе ДОО „Инжењеринг“ Ковин.
На почетку заседања, већници су усвојили записник са 16. седнице одржане 3.априла, записник са 9. телефонске седнице од 17. априла, као и записник са 10. телефонске седнице од 24. априла 2018. године.

КАЛЕНДАР

« Јул 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31