СА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

06 авг 18
Прочитано 1003 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
Иако је сезона летњих одмора, Општинско веће општине Ковин заседало је у последњих 10 радних дана чак два пута: 21. седница одржана је 25. јула, а 22. седница актуелног сазива одржана је у петак, 3. августа. Оба заседања водио је заменик председника општине Зоран Николић, у одсуству председнице Сање Петровић  која је на годишњем одмору.
Сви остали већници присуствовали су поменутим седницама. 
Иако је сезона летњих одмора, Општинско веће општине Ковин заседало је у последњих 10 радних дана чак два пута: 21. седница одржана је 25. јула, а 22. седница актуелног сазива одржана је у петак, 3. августа. Оба заседања водио је заменик председника општине Зоран Николић, у одсуству председнице Сање Петровић  која је на годишњем одмору.
Сви остали већници присуствовали су поменутим седницама. 
   
21. СЕДНИЦА
Донете су следеће одлуке у вези са отуђењем непокретности из јавне својине:  Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцелу 1023/1 К.О. Плочица и закључком је прихваћен уговор о отуђењу поменуте непокретности; Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцеле 10450/102 и 9307/26 К.О. Ковин и прихваћен уговор о томе; Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцеле 10450/14 и 10450/15 К.О. Ковин и прихваћен уговор о томе. 
Донето је решење о стављању ван снаге решења Општинског већа из септембра 2013. године и прихваћен је споразумни раскид Уговора о давању у закуп јавног грађевинског земљишта између Општине Ковин и предузетника Стојне Срботњак из Ковина (реч је о закупу који закупац већ дуже не користи, па је на захтев поменуте предузетнице тако и решено, прим. аут).
Донето је решење о преносу дела апропријације у текућу буџетску резерву и о употреби текуће буџетске резерве. Реч је о преносу дела средстава ТБР планираних буџетом за 2018. годину, у износу од 4.999.000 динара, на име Општинске управе Ковин, за пројекат комасације, за услуге које су извршене, а нису првобитно упланиране, у вези са фатичким стгањем. Овлашћени члан групе понуђача Геопут ДОО Београд доставио је наручиоцу предлог за измену Уговора који обухвата наведено, а Правобранилац општине Ковин доставио је мишљење којим је дато „зелено светло“ да се приступи преговорима са извођачем ради закључења Анекса II Уговора о извођењу геодетско-техничких радова на катастарском премеру грађевинског реона и комасационом премеру ванграђевинског реона за К.О. Плочица и К.О. Скореновац у општини Ковин. Како стоји у образложењу о употреби ових средстава, а то треба нагласити, овим се не мењају приоритети унутар буџета који је утврдила СО Ковин: средства опредељена за обележавање и поправку пољских путева и отресишта неће се утрошити у целом планираном износу (што се сада дало проценити, прим. аут) а са друге стане, потребно је обезбедити средства за услугу утврђивања фактичког стања-излагање старог стања, као техничка подршка раду комисије за Комасацију која ће се верификовати анексом II  поменутог Уговора. На седници је потом једногласно донето и мишљење у вези са дефинисањем статуса зона у комасационом подручју у катастарским општинама Скореновац и Плочица. 
Веће је донело решење о употреби средстава текуће буџетске резерве за корисника Дом здравља Ковин, на име рефундације трошкова у вези са уговором из јануара 2013. године, за извођење радова на објекту хитне помоћи-прва фаза - радови који нису уговорени, а које је извођач извео по налогу надзорног органа.
Дата је сагласност на Захтев Месне заједнице Скореновац за извођење радова на инвестиционом одржавању објекта Дома културе у Скореновцу. Средства за ове радове обезбеђена су у финансијском плану МЗ Скореновац за 2018. годину.
Донето је и решење о одбијању жалбе Ђурице Глигоријева из Ковина, у вези са његовим ранијим захтевом за промену података о регистрованој стамбеној заједници у Ковину, Улица Соње Маринковић бр. 6.
22. СЕДНИЦА
На почетку седнице, једногласно је и без примедби усвојен Записник са 21. седнице, одржане 25. јула.
Веће је потом утврдило предлог Одлуке о давању сагласности да се потраживања општине Ковин конвертују у удео општине Ковин у капиталу привредног друштва „Јат техника“. О овој теми коначно ће одлучивати одборници на наредној седници СО Ковин.
Донето је Решење о давању сагласности на капитално улагање за санацију постројења за пречишћавање (филтрацију) пијаће воде у Плочици и Дубовцу. Буџетом за 2018. годину обезбеђено је 28 милиона динара, а у наредној буџетској години биће опредељено 17 милиона динара за ову намену. 
Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве већници су одобрили Гимназији и економској школи „Бранко Радичевић“ Ковин средства на име трошкова исплате накнада за превоз – долазак и одлазак са посла, заосталих од 2013. године.  
Већници су на 22. седници утврдили три листе корисника субвенција у области пољопривреде и то: Листу корисника за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи у 2018. години (прихваћен је текст уговора о томе који  Општина закључује са сваким од корисника посебно); Листу корисника за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2018.години и текст уговора о томе; Листу корисника за суфинансирање камата за пољопривредне кредите у 2018. години и текст уговора о томе.  

КАЛЕНДАР

« Јул 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31