ОДРЖАНА 24. СЕДНИЦA ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

19 сеп 18
Прочитано 799 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На почетку 24. седнице актуелног сазива, одржане у уторак, 18. септембра, председница општине Сања Петровић констатовала је да је присутно свих 11 већника, а потом је усвојен записник са претходног заседања од 27. августа.
На почетку 24. седнице актуелног сазива, одржане у уторак, 18. септембра, председница општине Сања Петровић констатовала је да је присутно свих 11 већника, а потом је усвојен записник са претходног заседања од 27. августа.
Чланови Већа били су једногласни при утврђивању предлога аката који се упућују СО Ковин на разматрање и усвајање: Одлуке о допуни Одлуке о додељивању искључивог права ЈП “Ковински комуналац” Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује; Одлуке о измени одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ковин; Извештаја о раду просветног инспектора за школску 2017/2018. годину.
У оквиру своје коначне надлежности, Општинско веће такође је било једногласно, па су најпре донета акта у вези са конкурсом за избор начелника Општинске управе Ковин (на истеку је текући петогодишњи мандат, прим. аут). Решењем је образована Конкурсна комисија за избор начелника Општинске управе, у саставу Оливера Танасијевић, дипл. правник, Мара Жепша, дипл. економиста, Нада Вукосављевић, дипл. правник – службеник за људске ресурсе. Донети су потом Одлука о расписивању Јавног конкурса и текст конкурса за попуњавање положаја начелника ОУ Ковин.
Веће је на 24. седници донело одлуке о измени Одлуке о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцеле 10450/14 и 10450/15 К.О. Ковин; за парцеле 10450/102 и 9730/26 К.О. Ковин, као и за парцелу 1023/1 К.О. Плочица. 
Донета је Одлука о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Ковин које је по култури пољопривредно земљиште; решење о образовању Комисије која ће спровести процедуру  и прихваћен је текст  јавног огласа о томе.
Општинско веће донело је Закључак о продужетку важења Колективног уговора за ЈП “Ковин-гас” Ковин. Прихваћен је записник буџетског инспектора о извршеном ванредном инспекцијском прегледу законитости пословања у МЗ Скореновац 
Једногласно је прихваћен Уговор о уређивању међусобних права и обавеза поводом уступања на управљање изграђене обилазнице око Баваништа државног пута I Б реда број 22. Овим уговором Општина Ковин практично уступа на управљање обилазницу „Путевима Србије“, што даље обавезује ово ЈП, које јесте „управљач државним путевима“, да обезбеди „трајно, непрекидно и квалитетно одржавање јавног пута“ – мисли се на Обилазницу, као и да исту „укључи у мрежу државних путева“. Са друге стране, а по коначном утврђивању правног статуса, део трасе овог државног пута који пролази кроз насељено место Баваниште предаје се на бригу општини Ковин и уписује као јавна својина Општине.  
Утврђена је Листа корисника за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи у 2018. години и прихваћен текст појединачног уговора о додели подстицајних средстава за субвенционисање инвестиције осигурања у пољопривредној производњи у 2018. години.
Решењем је дата сагласност ССШ „Васа Пелагић“ Ковин за верификацију новог образовног профила – трговац (у трогодишњем трајању). Прва генерација будућих трговаца била би уписана у наредној, школској 2019/20. години.
На 24. заседању Веће је донело и Одлуку о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп локација за постављање привремених монтажних објеката и киоска на површинама јавне намене на територији општине Ковин, као и текст овог Јавног огласа. Рок за пријаву је 15 дана, а почеће да тече од дана објављивања на огласној табли сајта Општине, на www.kovin.org.rs

КАЛЕНДАР

« Мај 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31