СА 25. СЕДНИЦЕ ВЕЋА

26 окт 18
Прочитано 832 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
ЈЕЛЕНА ЧОЛАКОВИЋ НАЧЕЛНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ И У НАРЕДНОМ МАНДАТУ; УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА 
Општинско веће општине Ковин заседало је у четвртак, 25. октобра 25. пут у актуелном сазиву који води председница општине Сања Петровић. Седници је присуствовало свих 11 већника, а одлуке су донете једногласно.
Општинско веће општине Ковин заседало је у четвртак, 25. октобра 25. пут у актуелном сазиву који води председница општине Сања Петровић. Седници је присуствовало свих 11 већника, а одлуке су донете једногласно.  
Тако ће се пред одборницима СО Ковин на наредном заседању, заказаном за 30. октобар, наћи Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин у периоду јануар-септембар 2018, као и утврђени предлози следећих аката: Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2018. годину и закључка о трећој измени и допуни закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2018. години; извештаја о раду и финансијском пословању јавних предузећа „Ковински комуналац“ и „Ковин-гас“ у 2017. години, уз извештаје независног ревизора и извештаја о раду ових јавних предузећа за период јануар -јун 2018. године; Одлуке о давању сагласности да се потраживања општине Ковин конвертују у удео општине Ковин у капиталу „Рудник Ковин“ АД Ковин; Извештаја о реализацији годишњег плана рада ПУ „Наша радост“ Ковин за радну 2017/2018. годину;  решења о давању сагласности на Годишњи план рада предшколске установе „Наша радост“ Ковин за радну 2018/2019; решења о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у предшколској установи „Наша радост“; Информације о припремљености школа школа на почетку школске 2018/2019. године; Информације о броју ученика и одељења основних и средњих школа на крају школске 2017/2018. године и почетку 2018/2019. године, успеху ученика на крају школске 2017/2018. године, упису ученика у први разред и стручној заступљености наставе на почетку школске 2018/2019. године;  Закључка о давању сагласности на нацрт Јавног уговора о поверавању обављања комуналне делатности градско-приградског линијског превоза путника на територији општине Ковин.
Пред Скупштином ће бити и предлог Одлуке о поништавању одлуке о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин број 361-100/2018-I од 12.септембра 2018. године и  решења о поништавању решења о образовању комисије за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин број02-16/2018-I од 12. септембра 2018. године. Реч је о пословном простору бивших апотека Дома здравља, поступак се покреће изнова, па ће бити донете нова одлука и решење у вези са тим.
На 25. седници утврђени су и предлози о допунама следећих одлука: о димничарским услугама на територији општине Ковин; о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин; о комуналном уређењу насељених места на територији општине Ковин; о снабдевању водом за пиће на територији општине Ковин; о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији општине Ковин; о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању на територији општине Ковин; о управљању јавним паркиралиштима на територији општине Ковин; о уређивању и одржавању пијаца на територији општине Ковин. Утврђен је и предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ковин. 
На седници Општинског већа утврђен је предлог решења о давању сагласности на трећу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2018. годину, као и предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о усклађивању статута Јавног предузећа за комунално-стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин са Законом о јавним предузећима и оснивачким актом.
Већници су једногласно прихватили и нацрте неколико кадровско-мандатних решења, па ће пред одборницима на 14. седници у уторак бити разрешење вршиоца дужности, а потом именовање директора Дома здравља „Ковин“; разрешење и именовање члана школског одбора Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин; разрешење и избор члана Савета за праћење примене етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе. 
Утврђен је и предлог решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
Општинско веће је на јучерашњем заседању једногласно дало поверење Јелени Чолаковић за нови петогодишњи мандат на положају начелника Општинсе управе Ковин (најпре је донето решење о утврђивању престанка рада на положају начелника, а потом решење о постављењу; ова акта су објављена на огласној табли сајта, прим. аут).
Усвојене су трећа измена финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2018. годину; друга измена Програма мера за расподелу средстава остварених по основу накнаде за коришћење минералних сировина и геотермалних ресурса за 2018.годину; прва измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике руралног развоја општине Ковин за 2018. годину; четврта измена Програма и финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских  средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2018. годину; друга измена програма и финансијског плана расхода буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине општине Ковин за 2018. годину; друга измена програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин у 2018. години.
Донето је решење о давању сагласности на измену програма и финансијског плана Општинског ватрогасног савеза Ковин за 2018. годину
Прихваћена је Анализа спортских објеката и спортских садржаја на територији општине Ковин, документ којим се сагледава тренутно стање, али и потребе у овој области.
Донета је Одлука о избору најповољније понуде за давање у закуп грађевинског земљишта које је по култури пољопривредно земљиште, затим Листа корисника за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у 2018. години, анекс II  Уговора о закупу пословног простора у згради „Центра за културу“ Ковин, као и Закључак о стављању ван снаге закључка Општинског већа број 015-4/2018-III од 18.09.2018. године.
Веће је донело решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 300.000 динара на име дотација невладиним организацијама у области спорта (биће спроведен још један конкурс за расподелу ових средстава спортским организацијама).
Решењем је одбијена жалба Ђурице Глигоријева из Ковина.
На почетку заседања, усвојени су записници са 24. седнице одржане 18. септембра и са 13. телефонске седнице од 28. септембра.

КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31