СА 14. СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

05 нов 18
Прочитано 768 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
ТРЕЋИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА; УВОДИ СЕ ГОДИШЊЕ ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА О КОМУНАЛНИМ УСЛУГАМА; „АУТО КОДЕКСУ“ УГОВОР ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ; ЈАСМИНИ ЂАКОВ МАНДАТ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА---
Одборници СО Ковин су, на 14. заседању актуелног сазива одржаном 30. октобра, усвојили Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин у периоду јануар – септембар 2018. године и донели Одлуку о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2018.
Одборници СО Ковин су, на 14. заседању актуелног сазива одржаном 30. октобра, усвојили Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин у периоду јануар – септембар 2018. године и донели Одлуку о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2018. годину и закључак о трећој измени и допуни, који се односи на финансирање рада установа, јавних служби.  Решењем је дата и сагласност на трећу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2018. годину. 
Донета је Одлука о давању сагласности да се потраживања општине Ковин конвертују у удео општине Ковин у капиталу „Рудник Ковин“ АД Ковин.
На 14. заседању усвојене су допуне следећих општинских одлука: о димничарским услугама; о начину држања домаћих животиња; о комуналном уређењу насељених места; о снабдевању водом за пиће; о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода; о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању; о управљању јавним паркиралиштима; о уређивању и одржавању пијаца. Допуне се заправо односе на могућност „изјашњавања корисника“ о квалитету комуналних услуга, а нове одредбе према којима је комунално предузеће у обавези да бар једном годишње спроведе поступак изјашњавања грађана у трајању од 15 дана, јесу усклађивање са Законом о комуналним делатностима. Позив за изјашњавање објављује се и на званичној интернет страници Општине и Јавног предузећа. По завршетку изјашњавања, ЈП је дужно да извести оснивача (општину – општинску управу) о резултатима, како би се, уколико већина корисника није задовољна пруженим, преиспитао рад појединих служби.
Донета је Одлука о измени и допуни Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ковин. Измењени су првобитном одлуком дати називи трима улицама: на територији КО Баваниште, уместо „Заселак краља Петра I“, биће „Заселак краља Петра првог“; за улицу број 7, која почиње и завршава на граници КО Делиблато и КО Дубовац, званични назив постаје „Улица Милоша Црњанског“; у Малом Баваништу, уместо „Улице царице Милице“, назив се мења и гласиће „Улица Бели брег“.
Одлуком о допуни Одлуке о додељивању искључивог права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује, одборници су омогућили извршење инспекцијских решења о рушењу и уклањању објеката за које трошкови извршења падају на терет буџета надлежног органа, до наплате од извршеника.  
Донета је Одлука о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин и решење о образовању комисије која ће спровести процедуру, а у вези са закупом простора где су биле апотеке које су радиле у склопу Дома здравља Ковин. Одборници су претходно поништили одлуке и решења донете 12. септембра 2018. о тој процедури.
Прихваћени су потом извештаји о финансијском пословању ЈП „Ковински комуналац“ и ЈП „Ковин-гас“ у 2017. години и извештаји независног ревизора; као и извештаји ових предузећа за прву половину текуће године.
Одборници су усвојили Извештај о реализацији Годишњег плана рада ПУ „Наша Радост“ Ковин за 2017/2018. годину и донели решење о давању сагласности на Годишњи план за 2018/2019. годину, као и Решење о утврђивању већег, односно мањег броја деце у васпитним групама у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин. 
Усвојен је Извештај о раду просветног инспектора за школску 2017/2018. годину, а затим и сет информација које се односе на школе: Информација о припремљености школа на почетку школске 2018/2019. године; Информација о броју ученика и одељења основних и средњих школа на крају школске  2017/2018. године и почетку 2018/2019. године, успеху ученика на крају школске 2017/2018. године, упису ученика у први разред и стручној заступљености наставе на почетку школске 2018/2019. године. 
Дата је сагласност на Јавни уговор о поверавању обављања комуналне делатности градско-приградског линијског превоза путника на територији општине Ковин. Ова делатност поверена је „Ауто кодексу“ доо Земун-Београд, а детаљи су дефинисани управо уговором који ће са директором , у име локалне самоуправе, потписати председница општине Сања Петровић.
Донето је и решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Одлуке о усклађивању статута ЈП „Ковински комуналац“ са Законом о јавним предузећима и оснивачким актом
Скупштина општине је именовала Јасмину Ђаков, магистра економских наука, за директора Дома здравља „Ковин“ у наредном мандатном периоду од четири године.
Образована је Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. Председник седмочлане Комисије и у наредне четири године биће Бранко Ковачевић, дипл. правник.     
Изабран је један нови члан Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе – Станиша Благојевић из Плочице (уместо разрешене Драгане Топаловић), као и један члан  Школског одбора средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин  из реда запослених – Венера Арсенов Бојовић (уместо Ненада Пивљаковића, коме је престао радни однос у школи).
Допунском тачком донета је Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин, парцеле 3995/2, КО Ковин. 
На почетку заседања, усвојен је записник са претходне, 13. седнице Скупштине општине Ковин одржане 12. септембра.

КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31