Одштампајте ову страницу

ЈАВНА РАСПРАВА - Предлози одлука у поступку утврђивања стопе изворних прихода општине Ковин.

26 нов 18
Прочитано 663 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
Јавна расправа о предлозима Одлука којима се  утврђују стопе изворних прихода општине Ковин одржаће се у среду, 28. новембра 2018. године у периоду од 08.00-09,00 часова,  у згради општине, ЈНА 5, сала за седнице на спрату. 
Јавна расправа о предлозима Одлука којима се  утврђују стопе изворних прихода општине Ковин одржаће се у среду, 28. новембра 2018. године у периоду од 08.00-09,00 часова,  у згради општине, ЈНА 5, сала за седнице на спрату.
У складу са чланом 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени динарски износи, 125/14-усклађени динарски износи, 95/15-усклађени динарски износи, 83/16, 91/16-усклађени динарски износи, 104/106-др.закон и 96/17-усклађени динарски износи) и чланом 97. став 1.тачка 3. и члана 98. став 3. Статута општине Ковин ( Службени лист општине Ковин бр.11/2012-пречишћен текст, 25/2013 и 2/2015) организује се
ЈАВНА РАСПРАВА О ПРЕДЛОГУ: 
1. Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Ковин. 
2. Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама. 
3. Одлуке о измени Одлуке о боравишној такси. 
4. Одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта  на територији општине Ковин. 
5. Одлуке о измени Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објеката.
6. Одлуке о изменама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин. 
Јавна расправа о предлозима Одлука одржаће се у среду, 28. новембра 2018. године у периоду од 08.00-09,00 часова,  у згради општине, ЈНА 5, сала за седнице на спрату. 
Јавној расправи могу присуствовати сви заинтересовани грађани, представници институција, предузећа, удружења, локалне самоуправе, како би изнели сугестије и евентуалне примедбе у вези са предложеним.
Текст предлога Одлука, можете погледати и преузети са огласне табле сајта општине www.kovin.org.rs, фајл „Предлози одлука у поступку утврђивања стопе изворних прихода  општине Ковин.