СА 26. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

27 нов 18
Прочитано 693 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
Општинско веће одржало је у петак, 23. новембра, 26. седницу овог сазива. 
Утврђен је предлог друге измене Програма пословања ЈП Ковински комуналац Ковин.
Општинско веће одржало је у петак, 23. новембра, 26. седницу овог сазива. 
Утврђен је предлог друге измене Програма пословања ЈП Ковински комуналац Ковин.
3 1Већници су утврдили и предлоге следећих одлука о којима ће се коначно изјашњавати одборници СО Ковин на заседању заказаном за 29. новембар: Одлуке о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта на територији општине Ковин; Одлуке о измени Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објеката; Одлуке о допуни Одлуке о превозу у друмском саобраћају – јавном превозу и превозу за сопствене потребе лица и ствари на територији општине Ковин; Одлуке о допуни Одлуке о јавној расвети на територији општине Ковин;  Одлуке о допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама; Одлуке о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју општине Ковин; Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Баваниште; Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Мраморак; Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама; Одлуке о изменама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин;  Одлуке о измени Одлуке о боравишној такси; Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Ковин; Одлуке о прихватању закључења споразума о сарадњи Месне заједнице Скореновац са градом Сфанту Георгие из Републике Румуније; Одлуке о прихватању споразума о сарадњи Месне заједнице Скореновац са градом Кунсентмиклош из Републике Мађарске; Одлуке о усвајању Локалног акционог плана за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по Споразуму о реадмисији, тражиоца азила и миграната у потреби, без утврђеног статуса у општини Ковин, за период од 2018-2022. године. Утврђен је и анекс II Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и „GOMEX“ D.O.O. из Зрењанина.
Утврђени су и предлози решења о разрешењу вршиоца дужности и о именовању директора „Установе за спорт“ Ковин, као и предлог решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Ђура Филиповић“ Плочица, о чему ће се такође изјашњавати одборници СО Ковин.
У оквиру своје коначне надлежности, Веће је донело укупно 34  решења о давању у закуп  грађевинског земљишта и то:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  локација број 8 – објекат број 7 у Ковину – адвокату Живанки Стојшић; локација број 8 – објекат број 8 у Ковину – адвокатима Анђелков Јовану и Копривица Славици; локација број 8 – објекат број 4 у Ковину – предузетнику Стојановић Зорану; локација број 9 – објекат број 2 у Ковину – предузетнику Чичић Јовану; локација број 9 – објекат број 1 у Ковину – предузетнику Чичић Јовану; локација број 6 – објекат број 1 у Ковину – предузетнику Поповић Горану; локација број 6 – објекат број 3  у Ковину – предузетнику Ђорђевић Драгану; локација број 6 – објекат број 15 у Ковину – предузетнику Ђорђевић Драгану; локација број 9 – објекат број 3 у Ковину – предузетнику Радовић Светлани; локација број 6 – објекат број 6 у Ковину – предузетнику Рађеновић Сузани; локација број 6 – објекат број 5 у Ковину – предузетнику Рађеновић Сузани; 
локација број 6 – објекат број 14 у Ковину – предузетнику Којић Зори; локација број 6 – објекат број 4 у Ковину – предузетнику Којић Зори; локација број 6 – објекат број 8 у Ковину – предузетнику Цветковић Горану; локација број 6 – објекат број 16  у Ковину – предузетнику Ђорђевић Драгану; локација број 6 – објекат број 12 у Ковину – предузетнику Љубисављевић Небојши; локација број 6 – објекат број 7 у Ковину – предузетнику Чичић Јовану; локација број 8 – објекат број 2 у Ковину – предузетнику Цветковић Здравку; локација број 3 – објекат број 1 у Баваништу – предузетнику Стојковић Наташи; локација број 3 – објекат број 2 у Баваништу – предузетнику Стојковић Наташи;  локација број 1 – објекат број 1 у Баваништу – предузетнку Зафировић Бобану; локација број 1 – објекат број 2 у Баваништу – предузетнику Зафировић Бобану; локација број 3 – објекат број 4 у Баваништу – предузетнику Анђелковић Милету; локација број 3 – објекат број 3 у Баваништу – предузетнику Кошарић Божани; локација број 3 – објекат број 9 у Баваништу – предузетнику Кошарић Божани; локација број 3 – објекат број 8 у Баваништу – предузетнику Јаћимовић Маји; локација број 1 – објекат број 7 у Делиблату – предузетнику Јованов Драгану;    локација број 1 – објекат број 2 у Делиблату – предузетнику Балан Владимиру; локација број 1 – објекат број 3 у Дубовцу – предузетнику Илић Душану; локација број 1 – објекат број 4 у дубовцу – предузетнику Илић Душану; локација број 1 – објекат број 2 у Дубовцу – предузетнику Јовчић Небојши; локација број 3 – објекат број 2 у Мраморку – предузетнику Грујић Светиславу; локација број 3 – објекат број 5 у Мраморку – предузетнику Митић Горици; локација број 3 – објекат број 6 у Мраморку – предузетнику Грујић Светилсаву. 
Донета су и четири решења о одбацивању понуда због неуредности и то: понуда пензионера Кирћански Косте из Ковина, власника СТР „Банаћанин“; понуда предузетника Калопер Драгане из Ковина, власника ТР „Калопер ДМД“; понуда пензионера Ђукић Миливоја из Ковина; понуда предузетника Стевановић Слађане из Ковина, власника УР „Бифе код Слађе“.
Донета је Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине Ковин. 
Веће је на 26. седници донело и Одлуку о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп локација за постављање привремених монтажних објеката и киоска на површинама јавне намене на територији општине Ковин, као и текст 
Донете су и Одлука о другој измени Одлуке о расподели средстава из буџета општине Ковин за 
годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2018. годину;
3 2Одлука о измени Одлуке о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцелу 1023/1 К.О. Плочица; Одлука о стављању ван снаге Одлуке Општинског већа број 463-38/2018-III од 18.9.2018. године; Одлука о покретању поступка за отуђење дела непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом – парцела 4047 К.О. Ковин; Одлука о покретању поступка за отуђење дела непокретности у јавној својини општине 
Ковин непосредном погодбом – парцела 645/3 К.О. Ковин; Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин парцеле 686/1 К.О. Ковин прикупљањем писмених понуда и решење о формирању комисије за спровођење поступка; Одлука о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у Ковину у Улици цара Лазара бр. 91 и 109,  јавни оглас и решење о образовању комисије за прикупљање писмених понуда.
Усвојена је Листа корисника за субвенционисање инвестиција у физичка средства пољопривредних 
газдинстава у 2018. години,па ће појединачни уговори бити потписани са Милошем Млинаром и Драганом Млинаром. 
Листа корисника за суфинансирање камата за пољопривредне кредите у 2018. години такође је усвојена: биће потписан анекс I Уговора са Гораном Зојкићем, као и уговори са Миланом Марковићем,  са Иваном Јовановим и са Бакош Робертом.
   
Усвојен је анекс II Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Угоститељске 
радње „SKY BAR 1710“ Делиблато, затим уговор о раскиду Уговора о закупу пословног простора број 361-47/2017-III и  закључак о умањењу закупнине Привредном друштву „GOMEX“ D.O.O. из Зрењанина.
Дате су сагласности Месној заједници Баваниште: за уређење парка садњом дрвећа, украсног шибља и цвећа и за инвестиционо одржавање објекта на парцели 1938 К.О. Баваниште.
Донето је решење о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 94 хиљаде динара, за поправку брзинских дисплеја на територији општине Ковин, с обзиром да за ову, сада неопходну поправку, средства нису била планирана кроз одговарајући програм.
На почетку заседања, већници су усвојили записнике са 25. седнице Општинског већа општине Ковин, одржане 25. октобра и са 14. телефонске седнице од 29. октобра.

КАЛЕНДАР

« Јануар 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31