СА 15. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

04 дец 18
Прочитано 716 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
ГОДИШЊЕ ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА О КВАЛИТЕТУ ПРУЖЕНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА; ДЕЈАН ЈАЊЕВИЋ ИМЕНОВАН ЗА ДИРЕКТОРА „УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ“..
По усвајању записника са  14. седнице одржане 30. октобра, СО Ковин је на почетку заседања одржаног у четвртак, 29. новембра, усвојила другу измену Програма пословања ЈП Ковински комуналац, којом су промењене поједине позиције у финансијском плану за 2018. годину.
По усвајању записника са  14. седнице одржане 30. октобра, СО Ковин је на почетку заседања одржаног у четвртак, 29. новембра, усвојила другу измену Програма пословања ЈП Ковински комуналац, којом су промењене поједине позиције у финансијском плану за 2018. годину.
Донета је Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Ковин. Нова одлука примењиваће се од 1. јануара 2019. године, а донета је с обзиром да је Законом о порезима на имовину прописано да се пореска основица множи са пореском стопом, па свако померање утиче на висину разрезаног. Међутим, обвезници на територији општине Кови не треба да стрепе, јер су предложене стопе пореза на имовину у новој одлуци смањене, а усклађене су цене за 1м2 одговарајуће непокретности са тржишним условима, с обзиром да је опредељење да се задржи ниво пореских обавеза и даље, што неће утицати на померање висине пореских обавеза у 2019. години.
Одборници су донели Oдлуку о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, с обзиром да се висина локалних комуналних такси усклађује једанпут годишње са индексом потрошачких цена. Исто је и са донетом Oдлуком о измени Одлуке о боравишној такси (уместо досадашњих 76, од 1. јануара износиће 77.70 динара дневно); Oдлуком о измени Одлуке о трошковима у поступцима урбанистичког планирања и изградње објеката и са Oдлуком о изменама Одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин. Све ове одлуке ступају на снагу 7. децембра, али ће се примењивати од 1. јануара наредне, 2019. године.
Донета је и Oдлука о измени Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта  на територији општине Ковин. Циљ овакве измене је одређивање висине доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објеката на територији општине тако што се просечна цена квадратног метра станова новоградње, која износи 72.959,00 динара (званични податак Републичког завода за статистику) помножи са укупном нето површином објекта који је предмет градње и са коефицијентима зоне и намене објекта, утврђених одлуком.
На 15. заседању донете су и допуне неколико одлука које се директно тичу квалитета живота грађана на територији општине Ковин и услуга које им пружају јавна предузећа:  Oдлуке о допуни Одлуке о превозу у друмском саобраћају – јавном превозу и превозу за сопствене потребе лица и ствари на територији општине Ковин, Oдлуке о допуни Одлуке о јавној расвети на територији општине Ковин, Одлуке о допуни Одлуке о општинским и некатегорисаним путевима и улицама, Одлуке о допуни Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом купаца на подручју општине Ковин. Новим одредбама уводи се обавеза спровођења поступка изјашњавања корисника о одређеној услузи једном годишње. Позив за изјашњавање упућује се путем средстава јавног информисања и објављује на веб страници општине Ковин. Изјашњавање траје најмање 15 дана, потом се сачињава извештај о резултатима изјашњавања и уколико већина корисника није задовољна пруженом услугом, сачињава се анализа са предлогом мера за отклањање недостатака. Увођење овакве грађанске анкете заправо је усаглашавање са одредбом Закона о комуналним делатностима, којом је прописана обавеза и начин континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга о квалитету пруженог. 
Одборници су  донели Одлуку о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин  Месној заједници Баваниште (зграде биоскопа, дома културе, месне заједнице, месне канцеларије, библиотеке и помоћни објекти), као и Одлуку о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Мраморак (зграда Дома културе).
На 15. седници донете су  одлуке о прихватању споразума о сарадњи Месне заједнице Скореновац са градовима у двема суседним државама: Сфанту Георгије из Републике Румуније и Кунсентмиклош из Републике Мађарске.
Скупштина је усвојила Локални акциони план за унапређење положаја избеглих, интерно расељених лица, повратника по Споразуму о реадмисији, тражиоца азила и миграната у потреби, без утврђеног статуса у општини Ковин, за период од 2018-2022. године.
Усвојен је анекс II Уговора о закупу пословног простора између општине Ковин и „GOMEX“ D.O.O. из Зрењанина.
За директора „Установе за спорт“ Ковин именован је Дејан Јањевић, дипл. менаџер из Ковина, досадашњи вршилац дужности директора.
Донето је и решењe о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Ђура Филиповић“  Плочица.. Нови чланови су, као представници локалне самоуправе, Станиша  Благојевић и Ненад Станисављевић.    
                                                                               
На почетку 15. седнице, пре расправе о тачкама дневног реда, одборници су минутом ћутања одали пошту изненада преминулом службенику ОУ Ковин, Југославу Мишићу, дипл. инж. саобраћаја, који је последњих десет година провео на пословима координатора групе за грађевинске послове. Пре тога, био је директор некадашњег ЈП „Геоплан“, а у једном мандату у периоду од 1992-1996. године, обављао је функцију начелника за привреду у општини Ковин.

КАЛЕНДАР

« Јул 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31