СА 32. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

21 феб 19
Прочитано 981 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На данашњој 32. седници актуелног сазива, којом је председавао заменик председнице Зоран Николић, Општинско веће општине Ковин прихватило је Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин за 2018. годину, а потом једногласно утврдило Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину и закључка о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2019. години.
На данашњој 32. седници актуелног сазива, којом је председавао заменик председнице Зоран Николић, Општинско веће општине Ковин прихватило је Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин за 2018. годину, а потом једногласно утврдило Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину и закључка о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2019. години.  Пред одборницима СО Ковин ће се наћи предлог ребаланса „тешког“ нешто више од 1,35 милијарди динара. Изменом и допуном распоређују се средства која су крајем 2018. остала на жиро рачуну општине, као и део средстава из суфицита. Коначну одлуку о томе донеће СО Ковин, а одборници ће се изјашњавати  и о следећим данас утврђеним предлозима одлука: о доношењу измена и допуна Просторног плана општине Ковин; о изради измена и допуна Плана Генералне регулације за насељено место Ковин; о изменама и допунама Одлуке о утврђивању назива улица, тргова и заселака на територији општине Ковин;  о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Ковин и о мрежи јавних предшколских установа са седиштем на територији општине Ковин. Такође, Скупштина ће на основу предлога Већа гласати о именовању заменика секретара Изборне комисије у сталном саставу, као и о докторима медицине који се посебним решењем одређују за лекаре са дозволом за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и за издавање потврде о смрти. 
Дневни ред заседања допуњен је са неколико тачака, с обзиром да је реч о нацртима одлука о којима што пре треба да се изјасни СО Ковин. Утврђени су тако предлози одлука које локална Скупштина доноси по основу усклађивања са новим Законом о накнадама за коришћење јавних добара из 2018. године и то: Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара; Одлуке о измени Одлуке о комуналном уређењу насељених места на подручју општине Ковин; Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама; Одлуке о допуни Одлуке о утврђивању висине тржишне цене закупа неизграђеног грађевинског земљишта јавне намене на територији општине Ковин.
Усвојен је и Предлог решења о именовању Стручног тима за спровођење поступка реализације пројекта јавно-приватног партнерства са елементима концесије за обављање комуналне делатности линијског превоза путника у градском-приградском саобраћају на територији општине Ковин.
Општинско веће је на 32. седници донело Прву измену Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2019. годину, Измену Програма и Финансијског плана расхода буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине општине Ковин за 2019. годину; Прву измену Програма пословања предузећа ЈП „Ковински комуналац“ за 2019. годину. 
Донета је Одлука о преносу права коришћења на покретним стварима Основној школи „Јован Јовановић Змај“, а реч је о опреми за видео надзор CCTV SISTEM DAHUA са 16 камера. Општина Ковин је у 2018. години, у складу са јавним конкурсом Покрајинског секретаријата за привреду и туризам, аплицирала за увођење система видео надзора у ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин и пројекат је одобрен. Из Покрајинског секретаријата пренета су средства у износу од 348.166 динара, док је Општина обезбедила 70.000,40 динара. Видео надзор поставио је „Sathena comm“ доо Београд, а систем је пуштен у рад  11.01.2019. године. Циљ доношења Одлуке је стварање правног основа за пренос покретних ствари - опреме за видео надзор ради повећања безбедности деце и наставно-образовног особља, као и заштите објекта ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин.
Усвојени су Извештај о учешћу у финансирању и суфинансирању програма и пројеката културно уметничких друштава и удружења у области подстицања аматерско-културног и уметничког стваралаштва на територији општине Ковин за период јануар – децембар 2018. године, као и Извештај о раду Жалбене комисије за 2018. годину. 
Веће је расписало Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма рада и пројеката удружења за 2019. годину, који се објављује и доступан је, заједно са обрасцима за пријаву, на веб страници општине  www.kovin.org.rs, на огласној табли. 
Већници су једногласно усвојили и Трећу измену Правилника о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Правобранилаштву општине Ковин. 
Прихваћени су уговор о купопродаји стана  између Општине Ковин  и Карановић Данице, као и између Општине Ковин и Чуде Станка (реч је о становима у насељу Колонија (зграда ХЕЛП) у Ковину, изграђеним за породице избеглих и расељених, који нису могли бити отуђени раније, прим. аут).
Раскинути су Уговор о закупу пословног простора број 361-129/2015-II (на захтев Актива жена „Дуга“ Баваниште) и Уговор о закупу пословног простора број 361-132/2015-II (на захтев КУД „Аца Обрадовић“ Баваниште).
Прихваћен је анекс III Уговора о закупу пословног простора са  GOMEX DOO Зрењанин (за пословни простор у Мраморку, а у вези са директним плаћањем утрошене струје добављачу ЕПС-у, прим. аут).  
Дата је сагласност „Установи за спорт“ за преузимање радова на текућем одржавању спортских објеката који су у јавној својини општине Ковин и то: у Ковину – зграда за спорт и физичку културу (хала); отворени терен за мали фудбал и рукомет; отворени терен са вештачком подлогом; зграда за мале спортове; отворени терен за баскет код зграде Суда; теретана на отвореном у парку код Змајеве школе; у Баваништу – просторија ШК „Баваниште“; у Делиблату – отворени терен за мали фудбал и рукомет; у Дубовцу - зграда и терен ФК „Јединство“; у Плочици – зграда ФК „Борац“ и отворени терен за мали фудбал; у Скореновцу – просторије СТК „Дожа“; у Гају – отворени терен за баскет на платоу код парка; у Малом Баваништу – отворени терен за баскет у центру села.
Донето је и Решење о давању сагласности на нове цене услуга управљања гробљима и сахрањивања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.
На самом почетку заседања, већници су усвојили записнике са 31. седнице одржане 25. јануара и са 17. телефонске седнице, одржане 14. фебруара..
СА 17. ТЕЛЕФОНСКЕ СЕДНИЦЕ
Општинско веће одржало је 14. фебруара, уочи празника државности, телефонску седницу. Том приликом утврђен је Предлог Статута општине Ковин, о чему ће се изјашњавати одборници на наредној седници СО Ковин.
Већници су прихватили Извештај о правдању средстава дозначених по основу дотација из буџета општине Ковин за организације у области спорта за период јануар-децембар 2018. године, а донета је Одлука о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2019. годину. 

КАЛЕНДАР

« Јул 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31