ОДРЖАНА 33. СЕДНИЦА ВЕЋА

15 мар 19
Прочитано 873 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

На заседању одржаном 14. марта 2019, Општинско веће утврдило је предлог Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2018. годину и предлог Плана рада Штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2019. годину, о чему ће се изјашњавати одборници на наредној седници СО Ковин.


На заседању одржаном 14. марта 2019, Општинско веће утврдило је предлог Извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2018. годину и предлог Плана рада Штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2019. годину, о чему ће се изјашњавати одборници на наредној седници СО Ковин.
Скупштина општине разматраће и, на овом Већу прихваћене, следеће информације и извештаје: Информацију о степену усклађености и реализованих активности ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за период од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године; Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈП „Ковин-гас“ Ковин за период 01.01.2018. године до 31.12.2018. године; Извештај о раду и финансијском пословању Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин за 2018. годину и Програм рада за 2019. годину; Извештај о раду и финансијском пословању Дома здравља Ковин за 2018. годину и Програм и План рада за 2019. годину; Извештај о раду Туристичке организације општине Ковин за 2018. годину и извршење Финансијског плана; Извештај о извршењу Програма коришћења средстава намењених за финансирање унапређења саобраћаја на путевима на подручју општине Ковин за 2018. годину.
Утврђен је предлог решења о допуни Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти.

Општинско веће је усвојило Извештај о извршењу Програма и Финансијског плана буџетског Фонда за заштиту животне средине општине Ковин за 2018. годину.
Донета је Одлука о одређивању субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање за територију општине Ковин (која су то предузећа, установе и организације, погледајте у тексту усвојене одлуке на крају овог извештаја).
Усвојен је Извештај о раду Правобранилаштва општине Ковин за 2018. годину.
Веће је одлучило и о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин парцеле 1503 К.О. Плочица, прикупљањем писаних понуда и донело решење о формирању комисије која ће спровести поступак.
Донете су одлуке о отуђењу дела непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом и дато „зелено светло“ за уговоре о томе са Добросавом Ивковићем, Драганом Јовановићем, Јованом Ђукићем, као и са Петром и Зорицом Јанковић.
Посебним одлукама, стављене су ван снаге Одлука и закључак Општинског већа број 463-3/2019-III од 25.01.2019. године и Одлука и закључак Општинског већа број 463-41/2018-III од 07.12.2018. године.
Усвојени су уговори о купопродаји станова са Станом Шуњка, Миланом Дупором, Зораном Грубнићем, Драгицом Савић, Зораном Гаћешом.
Веће је решењем одобрило средства из текуће буџетске резерве за набавку и уградњу напојног кабла за потребе ковинске Хале за мале спортове. Овим решењем обезбеђују се недостајућа средства у износу од милион динара, јер раније упланирана средства за ове радове, Буџетом за 2019, нису довољна да се комплетно прикључење на електро мрежу, према пројекту, заврши.
Усвојен је и предложени анекс I уговора о закупу пословног простора за угоститељску радњу „СМАРИНО 91 КОВИН“
Донето је решење о одбијању жалбе ДОО „Инжењеринг“ Ковин.
На почетку заседања, усвојен је записник са 32. седнице Општинског већа општине Ковин, одржане 21. фебруара 2019. године.

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА.ОД ЗНЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И СПАСАВАЊЕ


КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31