СА 34. СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

09 апр 19
Прочитано 675 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
Актуелни сазив Општинског већа општине Ковин заседао је у уторак, 9. априла 2019. године 34. пут. Седницу је водила председница општине Сања Петровић, а једногласно су утврђени предлози следећих одлука о којима ће се коначно изјашњавати одборници на наредном заседању СО Ковин: 
Актуелни сазив Општинског већа општине Ковин заседао је у уторак, 9. априла 2019. године 34. пут. Седницу је водила председница општине Сања Петровић, а једногласно су утврђени предлози следећих одлука о којима ће се коначно изјашњавати одборници на наредном заседању СО Ковин: 
предлог Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ковин; предлог Одлуке о ауто такси превозу путника и лимо сервису на територији општине Ковин; предлог Одлуке о покретању поступка давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ковин и решења о образовању Комисије за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин; предлог Одлуке о измени Одлуке о накнадама за коришћење јавних добара; предлог Одлуке о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује.
Утврђени су и појединачни предлози одлука о преносу права коришћења на непокретности у јавној својини општине Ковин основним школама: „Ђура Јакшић“ Ковин, „Јован Јовановић Змај“ Ковин, 
„Бора Радић“ Баваниште, „Миша Стојковић“ Гај, „Паја Маргановић“ Делиблато, „Предраг Кожић“ Дубовац, „Сава Максимовић“ Мраморак, „Ђура Филиповић“ Плочица и „Жарко Зрењанин“ Скореновац.
Веће је на 34. седници донело Одлуку о висини и начину расподеле средстава верским заједницама. Укупно три милиона динара, колико је опредељено буџетом за 2019. годину, а на основу извештаја комисије која је спровела поступак, средства су распоређена на 13 храмова који се налазе на територији општине Ковин Одлуку можете преузети овде, на огласној табли сајта.
Донета је Одлука о првој измени Одлуке о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2019. годину. 
Одлучено је о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у Ковину у Улици Соње Маринковић 6, усвојен је текст јавног огласа и донето решење о образовању комисије за прикупљање писмених понуда.
Донета је Одлука о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у Плочици у Улици Доситеја Обрадовића бр. 10, усвојен текст Јавног огласа и донето решење о образовању комисије за прикупљање писмених понуда.  
Прихваћени су и достављају се СО Ковин на разматрање Извештај о раду и Финансијском пословању ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2018. годину и анализа пословања за тај период; Извештај о раду и Финансијском пословању ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2018. годину и Анализа пословања за тај период; Извештај о раду и извршењу финансијског плана Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин за 2018. годину и План и Програм „Центра за културу“ Ковин за 2019. годину; Извештај о раду и о утрошеним средствима Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин за 2018. и План – Програм рада Библиотеке за 2019. годину; Извештај о раду и финансијском пословању Црвеног крста Ковин за 2018. годину и План и Програм рада за 2019. годину; Извештај о раду и финансијском пословању „Установе за спорт“ Ковин у 2018. години и Годишњи програм рада „Установе за спорт“ Ковин за 2019. годину; Извештај о извршењу финансијског плана ПУ „Наша Радост“ Ковин за 2018. годину; предлог решења о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2019. годину; Извештај о раду и извршењу Финансијског плана ДВД-а у оквиру ОВС-а Ковин за период 01.01.2017-31.12.2018. године; Извештај о раду Општинске управе Ковин за 2018. годину; Извештај о раду Савета за праћење примене Етичког кодекса понашања функционера локалне самоуправе за 2018. годину;  Извештај о раду Локалног савета за здравље општине Ковин за 2018. годину. 
Општинско веће прихватило је Записник о инспекцијском надзору над надзираним субјектом -  Општинском управом Ковин.
Расписан је Оглас за прикупљање писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле број 1503 К.О. Плочица. 
Дата је сагласност „Ковинском комуналцу“ да постави надстрешницу над пијацом. 
Донето је решење о одбијању жалбе Костић Драгише из Ковина. 
Општинско Веће донело је и три решења на основу којих се одобравају средства из текуће буџетске резерве: Дневном боравку за лица са сметњама у развоју додатна средства у износу од 3,5 милиона динара; за текуће одржавање и реконструкцију јавне расвете у циљу побољшања енергетске ефикасности 7 милиона динара; за недостајућа средства за пројектно-техничку документацију са геодетским подлогама за санацију и партерно уређење дела Улице Лазе Костића у Ковину (од Улице цара Лазара, до Улице Светог Саве) 180 хиљада динара.
Донето је решење и прихваћен текст уговора о давању у закуп пословног простора у Улици Соње Маринковић 6 у Ковину (зграда 1, први спрат, посебан део где је некада био пословни простор „Пионира“, прим.аут). На две године, закупац ће бити друштво са ограниченом одговорношћу „Infrastructure Development and Contruction“ Београд-Земун, а детаљи се утврђују уговором који ће, у име Општине Ковин као закуподавца, потписати председница Сања Петровић.  
  
Веће је утврдило предлоге решења о давању сагласности на употребу имена општине Ковин (иницијативном одбору за оснивање веслачког клуба под именом „Веслачки клуб Ковин“); решења о разрешењу и именовању члана Школског одбора ОШ „Десанка Максимовић“ Ковин и решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин, о чему ће коначно одлучивати Скупштина општине Ковин. 
На почетку заседања, једногласно је усвојен записник са 33. седнице, одржане 14. марта 2019, као и записници са 18, 19. и 20. телефонске седнице које су одржане у међувремену.
СА ТЕЛЕФОНСКИХ СЕДНИЦА ВЕЋА
На 18. телефонској седници, одржаној 26. марта, Веће је једногласно донело Одлуку о расписивању јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у Улици Соње Маринковић број 6, расписало Оглас и решењем образовало комисију која ће спровести процедуру.
Јавни оглас објављен је на сајту Општине Ковин, у огласима радија „Бус“ и на огласној таблиОУ Ковин. 
На 19. телефонској седници од 28. марта, једногласно је прихваћен Извештај о правдању средстава дозначених по основу дотација из буџета општине Ковин за период јануар-децембар 2018. године.
Донета је Одлука о расподели средстава удружењима грађана за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у 2019. години, а на основу Извештаја комисије о спроведеном поступку јавног отварања пријама по расписаном конкурсу за избор програма удружења која се финансирају из буџета општине Ковин. Одлука о расподели објављена је на огласној табли сајта општине.
На 20. телефонској седници одржаној 1. априла, Веће је једногласно донело Одлуку о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања у 2019. години. На основу одлуке, расписан је Јавни конкурс који је објављен у дневном листу „Данас“ и на огласној табли сајта Општине Ковин, 3. априла 2019. године. Пријаве за конкурсно суфинансирање могу бити поднете закључно са 23. априлом, до када је и рок за подношење предлога за чланове конкурсне комисије, у складу са прописаним.

КАЛЕНДАР

« Април 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30