ОДРЖАНА 44. СЕДНИЦА ВЕЋА – УТВРЂЕН ПРЕДЛОГ ТРЕЋЕГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА

15 нов 19
Прочитано 765 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ
На седници одржаној 15. новембра, Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину и предлог закључка о трећој измени и допуни Закључка о финансирању рада Установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2019. години. О трећем овогодишњем ребалансу општинског буџета изјашњаваће се одборници СО Ковин на наредном заседању, 22. новембра 2019. године.
На седници одржаној 15. новембра, Општинско веће је утврдило предлог Одлуке о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2019. годину и предлог закључка о трећој измени и допуни Закључка о финансирању рада Установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2019. години. О трећем овогодишњем ребалансу општинског буџета изјашњаваће се одборници СО Ковин на наредном заседању, 22. новембра 2019. године.
Такође, утврђен је предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за сервисну саобраћајницу у блоку 121 у Ковину, затим предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о условима коришћења кеса за испоруку робе на месту продаје роба и услуга на територији општине Ковин, као и  Одлуке о измени Одлуке о висини стопе пореза на имовину општине Ковин. 
Веће је у оквиру своје надлежности донело пету измену Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2019. годину; другу измену Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2019. годину; другу измену Програма и Финансијског плана расхода буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине општине Ковин за 2019. годину; другу измену Плана рада Туристичке организације општине Ковин за 2019. годину и утврдило предлог решења о давању сагласности на трећу измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2019. годину. Донета је и прва измена Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ковин за 2019. годину. 
На 44. седници донета је Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Ковин. 
Донета је и Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин – парцеле бр. 9317/15 и 9317/34 К.О. Ковин прикупљањем писмених понуда, прихваћен текст огласа тим поводом и донето је решење о формирању Комисије за спровођење поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин; донета је Одлука о расписивању Огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у Ковину у Улици цара Лазара бр. 85, текст огласа и решења о образовању комисије за прикупљаање  понуда; донета је Одлука о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Ковин које је по култури пољопривредно земљиште, текст јавног огласа и решење о образовању Комисије за давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Ковин које је по култури пољопривредно земљиште.
Веће је, доношењем појединачних решења, одбило жалбе  Ердеш Томаша из Ковина; Филиповић Дејана из Гаја; Грујичић Миленка из Мраморка;  Лукић Светлане из Ковина; Милосављевић Далиборке из Ковина; Станковић Срђана из Гаја; Томашевић Соње из Ковина, а који су изјавили жалбу на решења у вези са коришћењем повластица за превоз ђака-путника. 
Дата је сагласност Месној заједници Скореновац за прикључење на дистрибутивни систем природног гаса.
Дате су сагласности МЗ Мраморак и МЗ Мало Баваниште за инвестиционо одржавање објеката Дома културе.
ВП „Подунавље“ добило је сагласност за извођење радова на поправци потисног цевовода.
Веће је закључком одобрило продуцентској кући Clockwork Film d.o.o. Београд припрему и снимање филма на делу територије општине Ковин. 
На седници је донет Закључак о задужењу чланова Општинског већа по областима.
Утврђен је предлог решења о разрешењу и именовању члана Управног одбора Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин, о чему ће се коначно изјашњавати одборници СО Ковин.
На почетку заседања, усвојени су записници са 43. седнице одржане 29. октобра и са 26. телефонске седнице одржане 7. новембра.

КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31