СА ПЕТЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

09 дец 15
Прочитано 1042 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

У понедељак, 7. децембра, одржана је пета по реду седница актуелног сазива Општинског већа, којим председава Сања Петровић. По усвајању записника са четврте редовне...


У понедељак, 7. децембра, одржана је пета по реду седница актуелног сазива Општинског већа, којим председава Сања Петровић. По усвајању записника са четврте редовне (од 20.11.2015) и прве ванредне (од 24.11.2015) седнице, већници су прихватили нацрте и у форми предлога достављају скупштини следеће: предлог Одлуке о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује (односи се на извођење радова поправке тротоара у насељеним местима Гај, Плочица са Плочичким ритом, Делиблато, Мраморак); Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Установи културних делатности „Центар за културу“ Ковин (односи се на објекат Дома културе у Ковину, над којим установа Центар за културу нема својинска права, али може давати у закуп делове, уз претходну сагласност надлежног органа Општине) ; Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Општинском ватрогасном савезу Ковин (право коришћења објеката намењеним пословима заштите од пожара у ковину, мраморку, Гају, Скореновцу); Одлуке о начину и поступку доделе средстава црквама и верским заједницама; Одлуке о обезбеђивању средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области подстицања културно уметничког стваралаштва на територији општине Ковин.
Донета је Одлука о давању на коришћење лед лампе и појачала са микрофоном МУП-у, Полицијској станици Ковин, јер је опрема у функцији аутомобила који је већ дат на коришћење овом државном органу. Такође, донета је Одлука о преносу права коришћења основног средства - приколице за превоз чамца за спасавање, Ватрогасно-спасилачкој јединици Ковин, која припада Одељењу за ванредне ситуације у Панчеву, Сектора за ванредне ситуације МУП-а.
На 5. седници донето је и неколико одлука о давању у закуп пословног простора и то између општине Ковин и: Самосталне трговинске радње-комисион „NICE“ Ковин; Самосталне трговинске радње - Комисион „Оља“ Ковин; КУД „Паја Маргановић“ из Делиблата.
Једногласно је прихваћен Анекс уговора о откупу стана између Општине Ковин и Илије Маринковића из Омољице, затим Уговор о закупу пословног простора између Општине Ковин и Комерцијалне банке АД Београд, као и текст Огласа за прикупљање понуда за отуђење непокретности из јавне својине Општине Ковин у блоку 53 у Ковину.
Већници су ставили ван снаге два закључка Општинског већа од 07. августа ове године, у вези са уговорима о преносу јавне својине на непокретности из војног комплекса на територији општине Ковин и потом одмах једногласно донели Закључак о прихватању Уговора о преносу јавне својине на непокретнсоти коју чини војни комплекс-стрелиште „Детелиште“ у Ковину и дали овлашћење заменику председнице, Ђури Крстићу, за потписивање Уговора, као и Закључак о прихватању Уговора о преносу јавне својине на непокретности коју чини део војног комплекса – „Аеродром“ у Ковину и дали овлашћење заменику председнице, Ђури Крстићу, за потписивање Уговора.
Донето је Решење о преносу дела апропријације у текућу буџетску резерву и употреби текуће буџетске резерве, а у вези са средствима намењеним Дому здравља Ковин. Наиме, здравствена установа обратила се захтевом за промену апропријације у складу са законом, да се средствца која неће бити искоришћена пренесу у текући буџетску резерву, из које ће се надаље употребити за обезбеђивање недостајућег новца за набавку неопходне медицинске опреме (још један аутоклав, дефибрилатор и 8 комада ЕКГ-а). Како стоји у образложењу Одељења за буџет и финансије ОУ Ковин, на овај начин не мењају се приоритети унутар буџета који је утврдила СО Ковин, јер се средства опредељују за капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања.
Донета су и два решења о одбијању жалби у вези са правима на коришћење повластица за превоз ученика путника.


КАЛЕНДАР

« Август 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31