СА ОСМЕ СЕДНИЦЕ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

23 феб 16
Прочитано 1033 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

На 8. седници актуелног сазива Општинског већа, а другој у 2016. години, већници су утврдили предлоге Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Ковин, Одлуке о стављању...


На 8. седници актуелног сазива Општинског већа, а другој у 2016. години, већници су утврдили предлоге Одлуке о изради измена и допуна Просторног плана општине Ковин, Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о мерилима за обрачун висине накнаде за уређивање грађевинског земљишта у поступку легализације, Одлуке о допуни Одлуке о ауто-такси превозу путника на територији општине Ковин, Одлуке о рушењу објекта. О предлозима ће се коначно изјашњавати одборници СО Ковин на наредној седници, а разматраће и планове и извештаје које је Општинско веће данас прихватило и то:
Извештај о раду Дома здравља Ковин за 2015. годину, извештај о финансијском пословању током прошле године као и програм и план рада за 2016. годину; Извештај о раду Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин за 2015. годину, извештај о извршењу за прошлу годину и Програм рада за 2016. годину; Извештај о раду Црвеног крста Ковин јануар-децембар 2015. године и план и програм рада за текућу годину; Извештај о раду Установе „Центар за културу“ Ковин и годишњи извештај о извршењу финансијског плана за 2015. годину, као и Програм и план за 2016. годину; Извештај о раду Спортског савеза општине Ковин за 2015. годину уз извештај о финансијском пословању и Програм и план рада за 2016. годину; Извештај о раду Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин за 2015. годину, извештај о извршењу финансијског плана и Програм рада за 2016. годину; Извештај о извршењу Финансијског плана ПУ „Наша Радост“ Ковин за 2015. годину.
Прихваћен је нацрт решења о давању сагласности на Статут Дома здравља „Ковин“ Ковин, затим решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Ковин-гас“ Ковин.
и о именовању вршиоца дужности директора овог предузећа, као и решења о разрешењу и именовању чланова Школског одбора ОШ „Паја Маргановић“ Делиблато и Средње стручне школе „Васа Пелагић“ Ковин. И о овим предлозима гласаће одборници на седници Скупштине општине Ковин, која ће се највероватније одржати наредног понедељка, 29. фебруара.

У оквиру својих надлежности, Веће је донело Одлуку о покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом. Заправо, реч је о простору површине 84 м2 у Ковину, на адреси ЈНА 30, где је јавна својина 288 м2 (Општина је издала у закуп Комерцијалној банци и Карате клубу „Раднички“), што је већи преостали део јединственог објекта укупне површине 372 м2. С обзиром да је објекат у стању које захтева поправку крова и друга реновирања, целисходно је покретање поступка прибављања у јавну својину дела који је је још увек приватна својина. Одлуком се дефинише образовање комисије за спровођење поступка непосредном погодбом, у складу са законом.
Веће је донело и Одлуку о преносу права коришћења на покретним стварима, за рачун МУП-а- Полицијске станице Ковин, чиме се привремено даје на коришћење део канцеларијског намештаја из бившег ГП „Пионир“, до привођења намени поменутог простори који је својина општине. Полицијској станици Ковин одлуком је, у циљу унапређења рада саобраћајне полиције, дато на коришћење основно средство – путнички аутомобил „Dacia sandero stepway ambiance 0,9“.
Донет је Програм за организовање такси превоза и одређивање оптималног броја такси возила за 2016. годину, па је тај планирани број у овој години одређен на 60, што је у складу са предложеним из захтева који је Већу поднела секција таксиста Општег удружења предузетника општине Ковин.
Већници су усвојили текст Анекса I Уговора о закупу пословног простора у згради „Центра за културу“ Ковин (са „Рудником Ковин“), затим уговора о закупу између Акционарског друштва за угоститељатво и трговину „Дунав“ – у стечају Ковин и општине Ковин, као и Споразум о коришћењу пословног простора између општине Ковин и Регионалног центра МО Нови Сад – Центар Министарства одбране Панчево (канцеларије 50 и 50а на спрату зграде Општине ЈНА 5).
Дата је сагласност за уступање Уговора о конституисању права службености пролаза Акционарском друштву „Инфраструктура железнице Србије“.
Донето је Решење о другој измени Решења о образовању Комисије за утврђивање основаности захтева и висине накнаде штете настале услед уједа напуштених животиња, с обзиром да је члан овог тела по функцији општински правобранилац, па је изменом дефинисано да је то нови Правобранилац, Душан Иванчевић.
Донет је закључак о прихватању захтева Ненада Станковића из Баваништа (у вези са умањењем месечне закупнине пословног простора у Баваништу за март 2016, с обзиром да је раније уплаћено више), као и решење о одбијању приговора Шебешћен Фабијана из Мраморка, изјављеног против решења ОУ Ковин у вези са пројектом препарцелације – јер није урађен у складу са важећим прописима.


КАЛЕНДАР

« Децембар 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31