ШЕСТА СЕДНИЦА СО КОВИН: НОВА ОДЛУКА О КУЋНОМ РЕДУ У ЗГРАДАМА

26 окт 17
Прочитано 557 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

На 6. редовном заседању актуелног сазива Скупштине општине, одржаном 24. октобра, потврђени су мандати нових одборника: Јовици Доловачком, Нинослави Стојковић – обоје са листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ и Магдолни Јакаб, са листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN. 


На 6. редовном заседању актуелног сазива Скупштине општине, одржаном 24. октобра, потврђени су мандати нових одборника: Јовици Доловачком, Нинослави Стојковић – обоје са листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – БРЖЕ, ЈАЧЕ, БОЉЕ и Магдолни Јакаб, са листе САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА – ИШТВАН ПАСТОР VAJDASÁGI MAGYAR SZÖVETSÉG - PÁSZTOR ISTVÁN. Донет је План детаљне регулације за изградњу система за наводњавање „Безубица“ код Баваништа. Овај плански документ неопходна је полазна тачка  - правни основ за изградњу система за наводњавање у простору обухвата. Седници су присуствовали представници ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ из Новог Сада, како би одборницима предочили појединости у вези са планом.Скупштина је потом усвојила треће измене Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2017. годину и Програма и Финансијског плана расхода буџетских средстава Фонда за заштиту животне средине општине Ковин за 2017. годину, затим другу измену Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2017. годину, а дата је сагласност на другу измену Финансијског плана Туристичке  организације општине Ковин за 2017. годину. Усвојен је Извештај о извршењу буџетских средстава буџета општине Ковин за период јануар – септембар 2017. године и потом донета Одлука о трећој измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2017. годину и Закључак о трећој измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2017. години. Одборници су донели Одлуку о привременом успостављању јавног линијског приградског превоза на територији општине Ковин. Овакав режим успоставља се са превозником Предузеће за услуге и трговину „Ауто кодекс“ доо Београд, до – како стоји у одлуци – окончања поступка јавног приватног партнерства за избор превозника. Донета је Одлука о допунама Одлуке о располагању непокретностима у јавној својини, којом се додају два нова члана, у циљу дефинисања плаћања купопродајне цене на два начина: једнократно, или на рате (у једнаким износима, највише до 24, а о броју рата одлучује надлежни орган у поступку оглашавања отуђења непокретности).  Одлуком о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини општине Ковин Установи Центар за социјални рад „Ковин“, прецизирано је на којим парцелама и у  којој катастарској општини се налазе непокретности дате на коришћење и то у Ковину, Мраморку, Делиблату и Дубовцу. Центар их користи без накнаде, не може их отуђити, а за давање у закуп тих непокретности потребна је претходна сагласност надлежног општинског органа. 
На 6. седници одборници су изгласали и нову Одлуку о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Ковин. Доношењем овог акта, прописи у вези са понашањем у зградама усклађују се са новим Законом о становању и одржавању зграда, према којем јединица локалне самоуправе прописује општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на својој територији. Општим правилима „нарочито се одређује дозвољени ниво буке у коришћењу посебних делова зграде, као и услови под којима се могу обављати одређене привредне делатности у зградама, како се власницима станова не би реметио мир“. Одлука је конципирана у пет поглавља, а поред прецизно дефинисаних појмова, садржи и одредбе о томе ко врши надзор, као и какве су и колике санкције за непоштовање правила.  

Донета је и измена Одлуке о начину држања домаћих животиња на територији општине Ковин, којом се оставља могућност да се – до организовања Зоохигијенске службе „Ковинског комуналца“ за послове уклањања лешева животиња према свим прописима – ови послови могу уговорити са неким другим предузећем које испуњава стандарде за то, у складу са законом. 
Скупштина је усвојила и сет информација из области просвете: Информацију о броју ученика и одељења основних и средњих школа на крају школске 2016/2017. и почетку 2017/2018. године успеху ученика на крају школске 2016/2017. године, упису ученика у први разред и стручној заступљености наставе на почетку школске 2017/2018. године, као и Информацију о припремљености школа на почетку школске 2017/2018. године. Одборница Љубинка Корак указала је на негативне трендове опадања броја школске деце из године у годину, додавши да то није последица недовољно доброг рада или неуређености школа, нити сарадње на нивоу општине, напротив – али да лошу статистику не смемо ни занемарити, иако је глобални проблем. Руководилац ресорног одељења Општинске управе, Стојанка Тасић, рекла је да се очекује акт министра којим ће се локалне самоуправе обавезати на израду мреже школа, па ће ова проблематика доћи врло брзо на дневни ред, у смислу потреба са једне, и реалности са друге стране.
Усвојен је извештај стручне комисије о спроведеном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин. Одборници потом нису изгласали предлог са ранг листе по конкурсу, за именовање Јована Буљугића за директора Јавног предузећа за комунално стамбену делатност „Ковински комуналац“ Ковин, а затим је са функције в.д. директора разрешен Предраг Стојшин, који је између две седнице поднео оставку.Одборници су усвојили и Извештај о спроведеном конкурсу за именовање директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин, али ни у овом случају није прихваћен предлог са ранг листе, да се за директора именује Саша Барош, као кандидат који испуњава усклове за функцију.Након тога, а у складу са овлашћењима које има, председница општине Сања Петровић повукла је са дневног реда Предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас“ Ковин. На тај начин, на функцији в.д. директора „Ковин-гаса“ остаје садашњи руководилац, Вук Вуковић.
Донето је решење о измени Решења о образовању Комисије за планове општине Ковин, нова два члана су Александар Митић, дипл.инж.машинства и Радован Вукосављевић, дипл. правник.За новог члана Савета за урбанизам и комунално-стамбену делатност Скупштине општине Ковин именован је Миливоје Станић. До промена је дошло и у саставима два школска одбора. Нови чланови у ОШ „Ђура Јакшић“ Ковин су Петар Стојсављевић (из реда родитеља) и Марија Михајлов (из реда запослених), док је у ОШ „Јован Јовановић Змај Ковин“ нови члан из реда родитеља Милица Адамов Мандић.
На крају заседања, председник Зоран Брадањи је, у складу са чланом 76 Пословника о раду СО Ковин, сазвао 1. ванредну седницу са почетком у 14 сати и заказивање још једног окупљања у истом дану образложио чињеницом да је потребно „именовати новог вршиоца дужности директора Комуналца, како би предузеће могло несметано да ради, а други разлог је хитност доношења Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину, с обзиром да је сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде стигла тек данас, а треба приступити реализацији“.
СА 1. ВАНРЕДНЕ СЕДНИЦЕ
Одборници су на првом ванредном заседању овог сазива усвојили Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину пошто је претходно, на телефонској седници Општинског већа  (између два скупштинска заседања) утврђен предлог програма.Донето је и решење о именовању Драгослава Јеремића, дипл. инж. грађевинарства, за вршиоца дужности директора ЈП „Ковински комуналац“ Ковин.


КАЛЕНДАР

« Децембар 2018 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ВРЕМЕ

Partly Cloudy

8°C

КОВИН

Partly Cloudy

Влажност: 61%

Ветар: 24.14 km/h

  • 10 Дец 2018

    Partly Cloudy 9°C 2°C

  • 11 Дец 2018

    Partly Cloudy 5°C 0°C