Одштампајте ову страницу

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ЗАСЕДАЛО ПРВИ ПУТ У 2018.

16 јан 18
Прочитано 878 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Први пут у новој години, а 13. у овом сазиву, Општинско веће заседало је у уторак, 16. јануара. Већници су на почетку усвојили записник са 12. седнице одржане 15. децембра, као и записник са 6. телефонске седнице, одржане 20. децембра 2017. године. Седници су присуствовали сви већници, а председавала је Сања Петровић, председница општине.

Први пут у новој години, а 13. у овом сазиву, Општинско веће заседало је у уторак, 16. јануара. Већници су на почетку усвојили записник са 12. седнице одржане 15. децембра, као и записник са 6. телефонске седнице, одржане 20. децембра 2017. године. Седници су присуствовали сви већници, а председавала је Сања Петровић, председница општине.
Једногласно је усвојен нацрт Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Ковин за 2017. годину и у форми предлога прослеђује се СО Ковин на разматрање и усвајање.Такође, једногласно је утврђен предлог решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Ковин, као и решења о именовању директора Туристичке организације. Уколико СО Ковин прихвати предлог на наредној седници, то би значило да ова организација, први пут од оснивања 2007. године, излази из „в.д. стања“. На конкурс који је управо спроведен као једини кандидат јавила се Дивна Кирилов, дипл.инж.производног менаџмента из Ковина, а с обзиром да је пријава била потпуна и благовремена , УО ТОО Ковин дao je позитивно мишљење о именовању. Подсетимо, Кирилов је постављена за в.д. директорку на седници СО Ковин одржаној 21. децембра (претходно дала оставку на одборничку функцију), у међувремену је спроведен конкурс и сада је пред локалним парламентом предлог о њеном именовању за директора.  Утврђен је и предлог решења о разрешењу и избору члана Савета за урбанизам и комунално-стамбену делатност Скупштине општине Ковин, одборничка група Удружена опозиција Ковина предложила је Душана Маодуша (уместо преминулог Петра Крстића). Утврђен је предлог решења о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за комасацију катастарских општина Плочица и Скореновац. Предлог је да се именује Марјан Видовић, дипл.инж.геодезије (уместо Николе Манчева).
Веће је донело Одлуку о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2018. годину.Донете су и одлуке о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин: за парцелу 9308/26 КО Ковин и за парцелу 9308/46 КО Ковин. Уговоре о отуђењу са изабраним понуђачима, фирмом „Плодови пак“ доо Ковин, односно за другу парцелу са Душаном Гуланом из Ковина, потписаће у име општине Ковин, по специјалном пуномоћју, заменик председника општине Зоран Николић.  Веће је решењем дало сагласност на Правилник о систематизацији радних места у Установи културних делатности „Центар за културу“ Ковин.Прихваћен је анекс I Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Културно уметничког друштва „Петефи Шандор“ из Скореновца, као и раскид Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Самосталне угоститељске радње „Корзо“.Већници су били једногласни и у давању сагласности ОШ „Жарко Зрењанин“ Скореновац за поставање дрвене конструкције у дворишту школе. Реч је о опреми за децу донираној од Мађарског националног савета, а конструкција која заузима површину од око 9 метара квадратних подразумева кућицу за игру, тобоган, пењалицу.Донето је решење о образовању Комисије за расподелу средстава удружењима у 2018. години. Председаваће Радиша Антонијев, а чланови су и Александар Паулица, Миодраг Златановић, Драгомир Мирковић, Далибор Милошевић. Одбијена је, као неоснована, жалба Ђурице Глигоријева из Ковина, на закључак ОУ Ковин (одељења надлежног за регистар стамбених заједница) из децембра 2017. године, којим је одбачен захтев стамбене заједнице на адреси Соње Маринковић бр. 6, Ковин.Веће је усвојило жалбу предузећа „МИО МАР АГРАР“ ДОО из Зрењанина, чиме је поништено у целости решење надлежног одељења Општинске управе Ковин, донето 28.09.2017. године.