14. СЕДНИЦА ВЕЋА: РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА

12 феб 18
Прочитано 821 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Пошто су усвојили записник са 13. седнице одржане 16. јануара, већници су прихватили извештај о извршењу буџетских средстава у 2017. години.Утврђен је предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2018. годину и предлог Закључка о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2018. години. Како стоји у образложењу, потреба за доношењем првог ребаланса буџета за текућу годину „садржана је у потреби да се распореде средства која су крајем 2017. дозначена из буџета Републике Србије, односно АП Војводине и нису планирана Одлуком о буџету за 2018. годину“. 

Пошто су усвојили записник са 13. седнице одржане 16. јануара, већници су прихватили извештај о извршењу буџетских средстава у 2017. години.Утврђен је предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2018. годину и предлог Закључка о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2018. години. Како стоји у образложењу, потреба за доношењем првог ребаланса буџета за текућу годину „садржана је у потреби да се распореде средства која су крајем 2017. дозначена из буџета Републике Србије, односно АП Војводине и нису планирана Одлуком о буџету за 2018. годину“. 
Реч је о 20 милиона динара додатних средстава добијених за пројекат санације и реконструкције постројења за пијаћу воду у Плочици и Дубовцу, као и о средствима у износу од 14,8 милиона динара за наставак реализације поступка комасације у КО Скореновац и КО Плочица. Тако се укупна средства из јавних извора утврђују у износу од 1.274.248.928 динара.Утврђен је предлог решења о давању сагласности на Прву измену Финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2018. годину, a Веће је једногласно утврдило и предлоге следећих одлука, о којима ће се изјашњавати одборници СО Ковин на наредној седници: Одлуке о прихватању иницијативе Скупштине града Зрењанина за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав-леве притоке-Банатски водотоци; Одлуке о утврђивању минималног износа трошкова за текуће и инвестиционо одржавање зграда и заједничких делова зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника; Одлуке о условима и начину стицања права на уплату доприноса за лице које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе; Одлуке о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује; Одлуке о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Скореновац; Одлуке о манифестацији од значаја за општину Ковин „Стари Лала“; Одлуке о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин у Мраморку у Ул. Жарка Зрењанина бр. 69, текста поменутог огласа и решења о образовању комисије за прикупљање понуда; Одлуке о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп локације за постављање привремених монтажних објеката и киоска на површинама јавне намене на територији општине Ковин и текста огласа о томе.Скупштини се доставља на разматрање и данас од Већа прихваћен Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2017. годину, као и План рада за 2018. годину.Утврђен је предлог решења о давању сагласности на Статут „Установе за спорт“ Ковин, а пред одборницима ће бити и предлог Решења о измени решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини.
На 14. седници донета је Прва измена Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин и Прва измена Финансијског плана заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта општине Ковин за 2018. годину.Донета је Одлука о покретању поступка за прибављање непокретности у јавну својину општине Ковин непосредном погодбом; Одлука о избору најповољнијег понуђача за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин за парцеле 9308/203 и 9309/1 КО Ковин и текст уговора о томе; Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Ковин непосредном погодбом; Одлука о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин парцеле 9308/206 КО Ковин прикупљањем писмених понуда и решење о формирању комисије за спровођење тог поступка.Веће је једногласно одлучило и о покретању поступка за отуђење дела непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом у својини Филиповић Дилбера из Гаја, затим у својини Бајчић Зорана из Ковина; у сусвојини Миленић Милана, Миленић Марка и Миленић Милоша, као и у својини Рашета Жељка из Ковина.Донета је Одлуке о давању у закуп пословног простора и прихваћен текст уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин и Центра за очување традиције србско-руског братства „Православац“ Ковин.Усвојен је Извештај о правдању средстава дозначених по основу дотација из буџета општине Ковин за организације у области спорта за период јануар – децембар 2017. године.Донет је закључак о прихватању текста Колективног уговора за запослене у Предшколској установи „Наша Радост“ Ковин и дато овлашћење председници општине, Сањи Петровић, да у име оснивача потпише Колективни уговор.Општинско веће расписало је Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма рада и пројеката удружења за 2018. годину. Ове године буџетом је опредељено за расподелу укупно 8 милиона динара. Конкурс је отворен 15 дана, последњи рок за подношење документације је 27. фебруар 2018 (уторак), до 15 часова. Текст конкурса и обрасци за преузимање потребни за пријаву уз документацију, објављени су на огласној табли сајта Општине Ковин.Усвојен је и Записник о инспекцијском надзору у предмету ванредног канцеларијског и теренског инспекцијског надзора Удружења грађана „Удружење за развој Скореновца“ Скореновац, затим Анекс II Уговора о закупу пословног простора између Општине Ковин-Општинског већа општине Ковин и Мењачнице „Јањин“ из Баваништа и Закључак о одобравању извођења радова који имају карактер инвестиционог одржавања на закупљеном пословном простору у Гају Акционарском друштву  „Подунавље“ из Бачке Паланке.Дата је сагласност Јованки Недељковић из Дубовца за установљавање права стварне службености прелаза преко дела катастарске парцеле.Веће је донело Решење о разрешењу и именовању члана Комисије за процену пољске штете. Славољуб Лука је разрешен, а нови члан је Драган Сретков из Дубовца.


КАЛЕНДАР

« Фебруар 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28