9. СЕДНИЦА СО: ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА 2018, МАНДАТИ ЗА ЧЕТВОРО ОДБОРНИКА И ЧЛАНА ВЕЋА

20 феб 18
Прочитано 901 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

После подношења Извештаја Изборне комисије о додели нових мандата одборницима Скупштине општине Ковин и Извештаја Верификационог одбора за потврђивање мандата одборницима Скупштине општине Ковин на самој седници, донета су решења о потврђивању мандата следећим новим одборницима


После подношења Извештаја Изборне комисије о додели нових мандата одборницима Скупштине општине Ковин и Извештаја Верификационог одбора за потврђивање мандата одборницима Скупштине општине Ковин на самој седници, донета су решења о потврђивању мандата следећим новим одборницима: Славољубу Луки и Венделу Ваштагу (са листе „Александар Вучић – брже , јаче боље“); Ани Мрављов („Савез војвођанских Мађара – Иштван Пастор“); Александри Ранчић-Ранки (ГГ „Ковин може боље – заједно за нашу општину – Др Иван Дотлић“). Председник СО, Зоран Брадањи, честитао је новим одборницима и пожелео им успешан рад у локалном парламенту. Донето је и решење о престанку мандата одборници Ружи Пелић.
Решењем је констатован престанак функције члана Општинског већа општине Ковин Виолети Оцокољић (поднела оставку у периоду између две скупштинске седнице, прим.аут).  На образложени предлог који је изнела председница општине Сања Петровић, а по спроведеној процедури тајног гласања током седнице, већином гласова за новог члана Општинског већа изабрана је Сузана Ракитован из Делиблата, струковни инжењер производње воде, запослена у „Ковинском комуналцу“. 
Скупштина опшрине је донела свој Програм рада за 2018. годину. Усвојен је затим Извештај о извршењу буџетских средстава у 2017. години, а потом је донета и  Одлука о измени и допуни Одлуке о буџету општине Ковин за 2018. годину и закључак о измени и допуни Закључка о финансирању рада установа јавних служби из буџета општине Ковин у 2018. години.Донета је и Одлука о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије Завршног рачуна буџета општине Ковин за 2017. годину. 
Дата је сагласност на Прву измену финансијског плана Туристичке организације општине Ковин за 2018. годину. На питање Срђана Вукше „због чега се изменом одустаје од учешћа на неким од манифестација – Подгорица, Бањалука.., а не ради се о значајно великом износу“, в.д. директорка ТОО Ковин, Дивна Кирилов, објаснила је да се анализом дошло до закључка како је потребно више средстава за сајам у Београду, због чега је износ преусмерен“.
На 9. седници, одборници су се изјаснили да још једна манифестација, заживела и прихваћена у Ковину први пут 2011, треба да понесе статус „од значаја за општину Ковин - „Стари Лала“. Одборници су донели и одлуку којом се прецизирају „услови и начин стицања права на уплату доприноса за лице које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.“ Како је појашњено, општина која је званично пребивалиште уметника плаћа доприносе, на захтев репрезентативног удружења у култури чији је уметник члан и којем је оно утврдило, у складу са законом, статус лица које самостално обавља уметничку или другу делатност у области културе.
Донета је Одлука о прихватању иницијативе Скупштине града Зрењанина за успостављање сарадње и удруживање са градовима и општинама у сливу Горњи Дунав – леве притоке – Банатски водотоци. Одборник Вукша затражио је појашњење о томе „какве бенефите ће имати наша општина овим“, а руководилац ресорног одељења у ОУ Ковин, Радован Вукосављевић, казао је да је реч о „хуманој и интересантној иницијативи“, односно удруживању општина чије су територије подложне сеизмичким активностима и елементарним непогодама, а потписивањем протокола моћи ће „заједнички правовремено да се реагује и помогне“.  
У светлу нових прописа, донета је Одлука о утврђивању минималног износа трошкова за текуће и инвестиционо одржавање зграда и заједничких делова зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника.  На 9. седници одборници су донели Одлуку о додељивању посебних права ЈП „Ковински комуналац“ Ковин, чији је оснивач општина Ковин, за обављање делатности на које се Закон о јавним набавкама не примењује; Одлуку о преносу права коришћења непокретности у јавној својини општине Ковин Месној заједници Скореновац; Одлуку о расписивању Јавног огласа за прикупљање писмених понуда за давање у закуп пословног простора у јавној својини општине Ковин у Мраморку у Ул. Жарка Зрењанина бр. 69, текста огласа, као и решење о образовању комисије која ће прикупљати понуде.  Скупштина је усвојила извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације за територију општине Ковин за 2017. годину, као и план рада Штаба за ванредне ситуације за 2018. годину. Донето је решење о давању сагласности на Статут „Установе за спорт“ Ковин. 
Са функције вршиоца дужности директора Туристичке организације општине Ковин разрешена је Дивна Кирилов, а потом и именована за директора Туристичке организације.Донето је решење о разрешењу и именовању заменика члана Комисије за комасацију катастарских општина Плочица и Скореновац. Именован је Марјан Видовић, дипл. инж. геодезије (претходно разрешен Никола Манчев).Изабран је нови члан Савета за урбанизам и комунално-стамбену делатност Скупштине општине Ковин, Душан Маодуш (уместо преминулог Петра Крстића).Одборници су донели и решење о измени Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини. За чланове су именовани Марина Јоксовић и Золтан Јухас из Ковина.


КАЛЕНДАР

« Јул 2020 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31