15. СЕДНИЦА ВЕЋА: РАСПИСАН КОНКУРС ЗА МЕДИЈСКЕ ПРОЈЕКТЕ У 2018. ГОДИНИ

09 мар 18
Прочитано 804 пута
Објављено у ИЗ ОПШТИНЕ

Општинско веће општине Ковин одржало је данас 15. седницу актуелног сазива. Седницу је водила председница општине Сања Петровић, а први пут заседању је присуствовала новоизабрана већница Сузана Ракитован из Делиблата (изабрана на седници СО Ковин од 19. фебруара, пошто је оставку на функцију члана Већа претходно поднела Виолета Оцокољић).


Општинско веће општине Ковин одржало је данас 15. седницу актуелног сазива. Седницу је водила председница општине Сања Петровић, а први пут заседању је присуствовала новоизабрана већница Сузана Ракитован из Делиблата (изабрана на седници СО Ковин од 19. фебруара, пошто је оставку на функцију члана Већа претходно поднела Виолета Оцокољић). 
Утврђен је предлог Одлуке о давању сагласности да се потраживања општине Ковин конвертују у удео општине Ковин у капиталу Холдинг компаније Памучни комбинат YUMCO а.д. Врање, о чему ће се коначно изјаснити одборници СО Ковин. Пред СО Ковин ускоро ће поново бити и тематика из области колективног становања у зградама: утврђен је предлог Одлуке о измени Одлуке о утврђивању минималног износа трошкова за текуће и инвестиционо одржавање зграда и заједничких делова зграда и накнаде за рад принудног професионалног управника.Општинско веће разматрало је извештаје и програме јавних предузећа и установа јавних служби. Прихваћени су Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Ковински комуналац“ Ковин за 2017. годину и информација о степену усклађености планираних и реализованих активности; Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП „Ковин-гас“ Ковин за 2017. годину и информација о степену усклађености планираних и реализованих активности; Извештај о раду и финансијском пословању Дома здравља Ковин за 2017. годину и програм и план рада за 2018. годину; Извештај о раду и финансијском пословању Центра за социјални рад „Ковин“ Ковин за 2017. годину и Програм рада за 2018. годину; Извештај о раду Црвеног крста Ковин за 2017. годину и План и програм рада за 2018. годину; Извештај о извршењу финансијског плана Предшколске установе „Наша Радост“ Ковин за 2017. годину; Извештај о раду и финансијском пословању Установе културних делатности „Центар за културу“ Ковин за 2017. годину и План и програм рада за 2018; Извештај о раду и финансијском пословању Библиотеке „Вук Караџић“ Ковин за 2017. и План-Програм рада за 2018. годину; Извештај о раду и финансијском пословању Спортског савеза општине Ковин за 2017. годину, као и Годишњи програм рада „Установе за спорт“ Ковин за 2018.годину.
Донета је Одлука о расподели средстава из буџета општине Ковин за годишње програме организацијама у области спорта на територији општине Ковин за 2018. годину.Веће је одлучило и о расписивању Конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања на територији општине Ковин у 2018. години. Одлуком је дефинисано да се за ову намену издвоји 6.650.000 динара (од укупно 7 милиона динара предвиђених буџетом 2018. за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања). Конкурс се објављује у листу „Дневник“ и на званичној интернет презентацији општине у суботу, 10. марта 2018. од када теку рокови за пријаве.Неколико одлука већници су донели у вези са отуђењем непокретности: Одлуку о покретању поступка за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин парцеле 686/1 КО Ковин прикупљањем писмених понуда и решење о формирању Комисије за спровођење поступка; Одлуку о отуђењу дела непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом и уговор о отуђењу непокретности између Општине Ковин и Филиповић Дилбера из Гаја; Одлуку о отуђењу дела непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом и уговора о томе између Општине Ковин и Бајчић Зорана из Ковина; Одлуку о отуђењу дела непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом и уговор о томе између Општине Ковин и Миленић Милана, Миленић Марка и Миленић Милоша из Мраморка; Одлуку о отуђењу дела непокретности у јавној својини општине Ковин непосредном погодбом и уговора о томе између Општине Ковин и Рашета Жељка из Ковина. Као допунска тачка, прихваћена је Одлука о отуђењу непокретности из јавне својине општине Ковин непосреднопм погодбом и уговор о томе, између Општине Ковин и фирме „FS i VFS“ доо, Ковин.Расписан је Оглас за прикупљање понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Ковин –парцеле бр. 9308/206 КО Ковин.Усвојена је Друга измена Програма и Финансијског плана изградње и уређивања грађевинског земљишта, расхода буџетских средстава комуналне потрошње и одржавања путева и улица на територији општине Ковин за 2018. годину, као и Извештај о извршењу Програма и Финансијског плана буџетског фонда за заштиту животне средине општине Ковин за период 01.01-31.12.2017. године.На 15. седници донето је решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у „Установи за спорт“ Ковин.
Стављен је ван снаге Закључак Општинског већа општине Ковин број 22-25/2017-III од 16.11.2017. године; прихваћен је уговор о уступању права коришћења на теретном возилу за службене потребе. Поништено је и решење број 463-13/2014-III од 28.01.2014. године и усвојен Споразум о раскиду Уговора о давању у закуп јавног грађевинског земљишта између Општине Ковин и предузетника Миланка Петровића из Ковина.Донето је решење о давању у закуп јавног грађевинског земљишта предузетнику Драгану Стојиљковићу из Иванова.Веће је донело Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, којим се одобравају наменска средстава Дому здравља „Ковин“.Донето је решење о измени Решења о образовању Комисије за давање претходног мишљења на Годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Нови члан ове комисије је Александар Бабић (уместо Петра Црепајског, који је преминуо).Општинско веће је донело решења о образовању Комисије за спровођење поступка расподеле средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Ковин. Председник комисије је Владимир Вјештић, а чланови су Душан Васић, Новак Петровић (Српска православна црквена општина Ковин), Чаба Чипак (Римокатоличка црквена општина Скореновац), Илија Сармеш (Румунска православна црквена општина Ковин). Одбијена ја жалба Ђурице Глигоријева из Ковина,  изјављена у вези са именовањем управника стамбене заједнице.Већници су на почетку данашњег заседања усвојили записник са 14. седнице одржане 12. фебруара, као и са 7. и 8. телефонске седнице, од 20. и 26. фебруара 2018. године.


КАЛЕНДАР

« Фебруар 2019 »
Пон Уто Сре Чет Пет Суб Нед
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28