• snenek

  ДР СРЂАН НЕНЕК

 • bbogdanovic

  БЛАГОЈЕ БОГДАНОВИЋ

 • jmarinkov

  ЈОВАНА МАРИНКОВ

 • cmaric

  ЧЕДО МАРИЋ

 • LMILIC

  ЛУКА МИЛИЋ

 • stmiljkovic

  СТЕФАНИ МИЉКОВИЋ

 • DSLJIVOVA

  ДРАГАН ШЉИВОВАЧКИ

 • vocokoljic

  ВИОЛЕТА ОЦОКОЉИЋ

 • ruzamitic

  РУЖА МИТИЋ

ВИОЛЕТА ОЦОКОЉИЋ

VioletaOcokoljic089ВИОЛЕТА ОЦОКОЉИЋ, рођена 1988. године у Смедереву, живи у Ковину. Средњу економско-трговинску школу завршила је у Смедереву, а потом и Географски факултет Универзитета у Београду, одсек Туризмологија. За време студија била је члан Српског географског друштва. Дипломирала је 2012. године и стекла звање дипломирани туризмолог. Стручну праксу обавља на радном месту наставника туристичке групе предмета у Средњој стручној школи „Васа Пелагић“ у Ковину. Активан је члан радне групе која учествује у изради Стратегије развоја туризма општине Ковин. Тренутно на мастер студијама, на одсеку Пословни системи у туризму и хотелијерству.